فرا رخسارهای وسایل ارتباط جمعی
در مقاطع مختلف و متفاوت تاریخ ما، شهرهایی مختلف با خصوصیات کاملاً متفاوت نمایانگر اندیشه و روحیه‌ی آمریکایی و قدرت بُرد و شعاع و تلألؤ آن می‌باشد....
شنبه، 21 آذر 1394
دنیای شگفت‌انگیز نو
هاکسی دنیای تخیلی خود را، که ثمره‌ی رشد تکنولوژی افسار گسیخته و عاری از اخلاق است، «دنیای قشنگ نو» (Brave New World) یا به برگردان یکی از مترجمین،...
شنبه، 21 آذر 1394
1984
آینده‌ای را که اُرول در سال 1948 م برای بشریت پیش‌بینی کرده است به لحاظ ظاهر با دنیای هاکسی متفاوت است اما وجوه اشتراک اساسی با یکدیگر دارند.
شنبه، 21 آذر 1394
تأملي درباره رسانه ها ي تصويري
دوره ي اول، دوره ي زبان است. در اين دوره، گفتمان ميان انسان ها مهم ترين ابزار براي انتقال مفاهيم است. پدر مي گفت و فرزند حفظ مي کرد؛ همين فرايند...
يکشنبه، 3 اسفند 1393
دین و مدیریت پیام
سامان دهی و مدیریت استراتژیک پیام ها از مهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی های رسانه هایی است که برای نقش فرهنگی-اجتماعی خود اهمیت و حساسیت قائل اند....
دوشنبه، 26 اسفند 1392
دین رسانه ای (دین الکترونیک)
تحولات رسانه ای از کتاب و چاپ، به مونیتور و الکترونیک می تواند به عنوان انتقال از معنا به معانی، توصیف شود. با توسعه ی صنعت رسانه و تنوع آن و...
دوشنبه، 19 اسفند 1392
دین و دترمینیسم تکنولوژیک و رسانه
دترمینیسم تکنولوژیک و رسانه ای، یکی از معروف ترین و اثرگذارترین نظریه ها در مطالعات مربوط به تکنولوژی و رسانه است. این رویکرد که کم و بیش و با...
دوشنبه، 19 اسفند 1392
دین و سرگرمی رسانه ای
یکی از نیازهای اساسی و دیرپای انسان که عمری به درازی عمر بشر دارد، و همواره به گونه های خاص متناسب با درک و تقاضای جمعی و امکانات و ظرفیت های...
شنبه، 17 اسفند 1392
نقش مفهومی دین در رسانه و فرهنگ مصرف
رسانه و دین، با تعامل مناسب، با همدیگر و هدایت فرهنگ مصرف جامعه، می توانند مفهوم زندگی را برای مردم، پرمعنا سازند. ولی بیشتر رسانه ها، مردم را...
شنبه، 17 اسفند 1392
دین، رسانه و مسئله جنسیت
«دین» و «جنسیت» از مهم ترین ابعاد هویت هر فردی هستند که با فرآیند جامعه پذیری شکل می گیرند. جنسیت، مفهومی جامعه شناختی است و به رفتارها و ویژگی...
شنبه، 17 اسفند 1392
فلسفه رسانه؛ مبانی و تأملات
فلسفه رسانه، علم به موجودیت و هستی نظری- کاربردی رسانه از آن جهت که وجود خاص دارد، نه از آن جهت که موجودیت می‌یابد تعریف می‌شود. در واقع، رسانه‌ها...
سه‌شنبه، 12 شهريور 1392
جامعه ی اطلاعاتی
برای مشخص کردن نوع جامعه ای که تحت تأثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی قرار دارد، مفاهیم متعددی وجود دارد. یکی از رایج ترین این مفاهیم،...
جمعه، 14 تير 1392
از جامعه توده ای به جامعه شبکه ای
بسیاری از نویسندگان، اصطلاح «جامعه ی شبکه ای» را بر «جامعه ی اطلاعاتی» ترجیح می دهند که ون دایک و کاستلز از این دسته هستند؛ اگرچه از مفهوم جامعه...
جمعه، 14 تير 1392
نظریه ی رسانه های جدید
«رسانه های جدید»(1)، مجموعه ی متمایزی از فناوری های ارتباطات و دارای ویژگی های مشترک «دیجیتالی بودن» و دسترسی گسترده ی شهروندان به آن برای «استفاده...
جمعه، 14 تير 1392
انقلاب ارتباطات، همگرایی و تعامل
انقلاب ارتباطات در تاریخ را می توان به دو گونه ی متمایز «انقلاب ساختاری ارتباطات»(1) و «انقلاب فنی ارتباطات»(2) تقسیم کرد. ویژگی انقلاب های ساختاری...
جمعه، 14 تير 1392
اسکات لش: تمایز زدایی
اسکات لش(1) با تأثیرپذیری از آراء متفکرانی چون بنیامین، بودریار و جیمسون و با اشاره به زیبایی شناختی کردنِ جامعه و زندگی روزمره به دست انگاره...
جمعه، 14 تير 1392
جُرج ریتزر: مک دونالدی شدن
جرج ریتزر(1) بیشتر به تداوم بین مدرنیته و پست مدرنیته باور دارد تا به تمایز بین آن ها. طبق دیدگاه وی، ما در جامعه ی مک دونالدی شده که معرّفِ...
جمعه، 14 تير 1392
لیوتار: اُفول فراروایت ها
نظریه ی پست مدرن ژان فرانسوالیوتار(1) درباره ی معرف(شناخت)، بر اُفول دو نوع فراروایت(2)(روایت اعظم) مبتنی است: نخست روایت رهایی(3)(آزادی) و دوم...
پنجشنبه، 13 تير 1392
بورشتاین و دُبور: تصویر و نمایش
دو تن از اندیشمندان تأثیرگذار بر نظریه ی وانمایی بودریار، دانیل بورشتاین(1) و گی دُبور(2) هستند. بورشتاین با طرح مفهوم «شبه رویداد»(3) استدلال...
پنجشنبه، 13 تير 1392
فردریک جیمسون: التقاط و بینامتنیت
نظریه ی فردریک جیمسون(1) درباره ی فرهنگ و رسانه های معاصر، همانند نظریه ی دبور، بیشتر وامدار مارکسیسم است. جیمسون استدلال می کند که ما وارد مرحله...
پنجشنبه، 13 تير 1392