0
ویژه نامه ها
مهارت عشق‌ورزی- مهربانی را چه موقع بهتر است آموزش داد؟

مهارت عشق‌ورزی- مهربانی را چه موقع بهتر است آموزش داد؟

منطق قیاسی بر این است که باید قبل از کاشتن بذرهای جدید، باغچه را وجین کنیم، وگرنه علف‌های هرز به سادگی جوانه‌ها را از بین خواهند برد.
مشاهده کردن رویدادهای درونی به‌صورت عینی

مشاهده کردن رویدادهای درونی به‌صورت عینی

درک اینکه دیگران نیز مستعد واکنش خودکار به حس‌های بدن هستند گام مهمی به سوی حل تعارض و همدلی است.
کاوش زندگی اخلاقی

کاوش زندگی اخلاقی

دروغ گفتن پاسخ آموخته شده شخص است که اغلب به کاهش ناراحتی کمک می‌کند.
دانستن ارزش خود

دانستن ارزش خود

درمانجو نمی‌تواند موضعه خودارزشی را درونی کند و وابستگی بیش از حدی به عوامل بیرونی دارد تا احساس ارزش کند و خود را بپذیرد.
خودپذیری با توجه به مزیت خودآگاهی

خودپذیری با توجه به مزیت خودآگاهی

ایجاد افکار مثبتی به طور معمول به حس‌های بدنی هماهنگ مانند حس جریان گرما و ارتعاش در نقاط مختلف بدن می‌انجامد.
تغییرات مغزی مرتبط به تمرین همدلی

تغییرات مغزی مرتبط به تمرین همدلی

پژوهش با استفاده از ابزار تصویربرداری موج مغناطیسی کارکردی نشان می‌دهد که تمرین منظم مراقبه عشق ورزی- مهربانی سلول‌های مغزی مرتبط با همدلی را...
بیان احساسات منفی در زمان افسردگی

بیان احساسات منفی در زمان افسردگی

هدف مواجهه دوقطبی عبارت است از حساسیت زدایی مراجع نسبت به موقعیت ناراحت کننده قریب الوقوع قبل از اینکه با راحتی، دلگرمی و مهارت بیشتر به مواجهه...
آموزش مختصر جرأت ورزی

آموزش مختصر جرأت ورزی

درمانجو آموزش می‌بیند مسئولیت افکار خود را بر عهده بگیرد و تلاش کند آن‌ها را با اظهارات مناسب مرتبط کند.
مواجهه با درد

مواجهه با درد

هنگامی که تجربه درد از قبل به عنوان «درد» طبقه بندی شده است، مواجهه با آن بسیار مشکل تر است. سازه درد بیشتر به تجربه جسمی شاق جنبه عقلانی می‌دهد...
مفهوم غیرمنطقی بودن

مفهوم غیرمنطقی بودن

این واقعیت محض که یک الگوی فکری خودکار شده است (نیمه هشیار)، دلالت دارد که ردیابی پویای (فوری) آن به ویژه در زمان استرس یا تجارب هیجانی به سختی...
کنترل و پذیرش در آموزش ذهن‌آگاهی

کنترل و پذیرش در آموزش ذهن‌آگاهی

تعادل فکری در حالت آگاهی عمیق به کار می رود و به طور خودکار پذیرش حس‌های بدنی را ایجاد می‌کند که به طور پویا با افکار هم ظهور متجلی می‌شوند تا...
کنترل فکر و خیال زیاد

کنترل فکر و خیال زیاد

درمانجویان گزارش می‌کنند که حواسشان از طریق افکار ناخواسته پرت می‌شود. با وجود تلاش برای تمرکز بر تکلیف، حواسشان به گذشته (خاطرات) یا آینده انتظارات...
کنترل بی‌قراری

کنترل بی‌قراری

واکنش‌پذیری در واقع پاسخی خودکار است که با ارائه شاخص‌های جدید به سیستم اعصاب مرکزی تلاش می‌کنیم اصلاحش کنیم.
غلبه بر محدودیت‌های تجسمی

غلبه بر محدودیت‌های تجسمی

توانایی افراد در تصور یک صحنه، بو، مزه یا صدا بسیار متفاوت است. متخصصان فرایندهای تصویرسازی ذهنی بحث کرده‌اند که اگر یک موقعیت در تصور به حد...
عواملی که پایبندی به ذهن‌آگاهی را ارتقا می‌دهند

عواملی که پایبندی به ذهن‌آگاهی را ارتقا می‌دهند

در مورد هر تجربه باید با درمانگر بحث کرد و به این ترتیب وی قادر خواهد بود آن را بر حسب «بهنجار بودن» توضیح دهد و یک دوره عملی مفید پیشنهاد کند.
ایده مهم در شناخت‌درمانگری

ایده مهم در شناخت‌درمانگری

فرد ممکن است مشکلات زیادی در تفکر منطقی داشته باشد و در عین حال هیجانات را تجربه کند، زیرا رمزگذاری گزاره‌ای که از طریق تفکر منطقی پیش کشیده...
آموزش ذهن‌آگاهی سنتی

آموزش ذهن‌آگاهی سنتی

از دیدگاه تجربی، چیزی که هیجان را از افکار معمولی متمایز می‌کند، عبارت است از شدت فکر و حس‌های بدنی.
ارزیابی یک پیامد ذهن‌آگاهی

ارزیابی یک پیامد ذهن‌آگاهی

بازارزیابی شناختی در MiCBT از پدیدارشناسی ذهن‌آگاهی مشتق می‌شود. در اینجا مشکل افکار یا محتوای افکار نیست، بلکه واکنش به تجربه افکار مدنظر است.
وارسی دوطرفه (متقارن) بدن

وارسی دوطرفه (متقارن) بدن

مغز حجم زیادی از شبکه‌ها را فعال می‌کند و یاد می‌گیرد اتصالات بیشتری را یکپارچه کند و حجم انبوهی از حس‌ها را به طور همزمان پردازش کند.
وارسی بدن محور اصلی تنظیم هیجانی است

وارسی بدن محور اصلی تنظیم هیجانی است

وارسی منظم بدن که با روش سنتی ویپاسانا آموخته شده است، امکان حساسیت فزاینده به حس‌های ظریف را به دست می‌دهد که کاهشی در آستانه هشیاری است.