0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
فضائل و برکات سوره صافات

فضائل و برکات سوره صافات

محور اصلی سوره صافات توحید، تهدید مشرکان و بشارت مؤمنان است. در این سوره داستان ذبح اسماعیل و بخشی از تاریخ پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، اسحاق،...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره زمر

فضائل و برکات سوره زمر

نام‌گذاری این سوره به نام زُمَر (به معنای گروه‌ها) به دلیل وجود این واژه در آیات ۷۱ و ۷۳ این سوره است. این آیات به ورود گروه بهشتیان به بهشت...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره غافر

فضائل و برکات سوره غافر

از آیات مشهور این سوره، آیه شصتم است که خداوند به بندگانش می‌گوید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در کتاب‌های تفسیری، ذیل این آیه روایات بسیاری...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره فصلت

فضائل و برکات سوره فصلت

سوره فصلت بیشتر درباره روی‌ برگرداندن کافران از قرآن سخن می‌گوید و این مطلب در سه جای این سوره تکرار شده است. در پایان سوره نیز سخن از خدایی...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره شوری

فضائل و برکات سوره شوری

موضوع محوری سوره شوری مسأله وحی است. توصیه به استقامت رسول خدا(صلی اله علیه و آله) در امر تبلیع دین و دعوت مردم به سوی خدا، وحدت ادیان آسمانی...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره زخرف

فضائل و برکات سوره زخرف

زُخرُف به معنی زر و زیور است که در آیه ۳۵ به کار رفته است و به‌ دلیل اشاره به بی‌ارزشی کالاها و زیور دنیایی در آیات ۳۳ تا ۳۵، این سوره به زخرف...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره دخان

فضائل و برکات سوره دخان

سوره دُخان، چهل و چهارمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء ۲۵ جای دارد. این سوره را از آن رو دُخان نامیده‌اند که آیه دهم آن، از عذابی به...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره جاثیه

فضائل و برکات سوره جاثیه

سوره جاثیه چهل و پنجمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء ۲۵ قرآن جای گرفته است. جاثیه به معنای «به زانو درآمدن» است و این سوره را جاثیه...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره محمد

فضائل و برکات سوره محمد

سوره محمد چهل‌ و هفتمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء ۲۶ جای دارد. ذکر نام محمد(صلی اله علیه و آله) در آیه دوم را دلیل نام‌گذاری...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره فتح

فضائل و برکات سوره فتح

سوره فتح چهل و هشتمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء ۲۶ جای دارد. «‌فتح‌» نامیدن این سوره به دلیل آن است که در ابتدای سوره از فتح...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره حجرات

فضائل و برکات سوره حجرات

سوره حُجُرات چهل و نهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء ۲۶ جای دارد. این سوره ۱۸ آیه دارد. حجرات جمع حُجره به معنای اتاق است. این...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره های ذاریات و ق

فضائل و برکات سوره های ذاریات و ق

سوره ذاریات پنجاه و یکمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۲۶ و ۲۷ قرآن جای دارد. ذاریات جمع ذاریه به معنای باد است. موضوع اصلی سوره...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره طور

فضائل و برکات سوره طور

سوره طور پنجاه و دومین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۲۷ جای دارد. در آیه نخست این سوره به «طور» سوگند یاد شده و به همین دلیل این...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره نجم

فضائل و برکات سوره نجم

سوره نجم از سوره‌های مکی و در ترتیب نزول، بیست و سومین سوره‌ای است که بر پیامبر(صلی اله علیه و آله) نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مُصحَف،...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره قمر

فضائل و برکات سوره قمر

این سوره را قمر می‌نامند چون به معجزه شق القمر پیامبر اسلام(صلی اله علیه و آله) اشاره می‌کند. آیات این سوره بیشتر مربوط به انذار و تهدید است...
يکشنبه، 1 دی 1398
فضائل و برکات سوره الرحمن

فضائل و برکات سوره الرحمن

این سوره‌ مبارکه که نخستین آیه‌ شریفه‌ آن «اَلرَّحمن» نام خداوند متعال به‌ عنوان بخشنده و آموزگار قرآن و آفریدگار بشر و آموزنده‌ بیان ذکر شده...
شنبه، 30 آذر 1398
فضائل و برکات سوره واقعه

فضائل و برکات سوره واقعه

سوره واقعه یکی از سوره های بسیار زیبای قرآن است که در روایات توصیه های فراوانی به خواندن آن شده است. برای این که با فضائل تلاوت این سوره نورانی...
شنبه، 30 آذر 1398
فضائل و برکات سوره حدید

فضائل و برکات سوره حدید

سوره حَدید پنجاه و هفتمین سوره قرآن و از سوره‌های مدنی است که در جزء ۲۷ جای دارد. این سوره به دلیل آمدن کلمه «حدید‌» به معنای آهن در آیه ۲۵،...
شنبه، 30 آذر 1398
فضائل و برکات سوره مجادله

فضائل و برکات سوره مجادله

سوره مُجادِله پنجاه و هشتمین سوره و از سوره‌های مدنی که در جزء ۲۸ قرآن جای گرفته است. این سوره را از آن رو مجادله می‌نامند که آغاز این سوره،...
شنبه، 30 آذر 1398
فضائل و برکات سوره حشر

فضائل و برکات سوره حشر

سوره مبارکه حشر از جمله سوره های بسیار زیبا و مفهومی قرآن کریم است که سه آیه انتهایی آن اسما جلاله خداست و پنجاه و نهمین سوره قرآن کریم است که...
شنبه، 30 آذر 1398