0
ویژه نامه ها
معرفی تفسیر من هدی القرآن یا تفسیر هدایت

معرفی تفسیر من هدی القرآن یا تفسیر هدایت

من هدى القرآن، تفسیری است کامل و شامل همه آیات قرآنی، که به روش تحلیلی و تربیتی تألیف یافته و بر مسائل تربیتی و اجتماعی تأکید می ورزد. مفسر تلاش...
معرفی تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین

معرفی تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین

روش کاشانی، در نقل اقوال و عبارات دیگران، چنین است که گاه از خود، توضیحات و شروح و شواهدی افزوده است. مهم ترین مباحث مقدمه عبارتند از: فضل قرآن،...
معرفی تفسیر من وحی القرآن

معرفی تفسیر من وحی القرآن

تفسیر من وحی القرآن، تفسیری است کامل و شامل همه آیات و به ترتیب مصحف، زبان علمی و استدلالی دارد، که به نکات دقیق و مورد بحث در تفاسیر اشاره میکند...
روش‌ های اهل‌ بیت علیه السلام در تفسیر قرآن

روش‌ های اهل‌ بیت علیه السلام در تفسیر قرآن

اهل‌بیت (ع) آیات قرآن را پنج - شش‌گونه تفسیر کرده‌اند. این یک بحث علمی و دقیق است با راسخون همراه باشید تا بیشتر این موضوع را واکاوی کنیم.
معرفی تفسیر المنار

معرفی تفسیر المنار

تفسیر المنار، در حقیقت دعوت به بازگشت به قرآن برای قشر روشنفکر مذهبی جهان عرب بود. به همین دلیل، بسیار مورد استقبال واقع گشت و تأثیر فراوانی...
معرفی تفسیر مقتضیات الدرر و ملتقطات الثمر

معرفی تفسیر مقتضیات الدرر و ملتقطات الثمر

ویژگی مهم این تفسیر، تربیتی و هدایتی بودن آن است که مفسر با توجه به نیازهای اجتماعی و فکری مخاطبان خود القا می کرد. روش او چنین است که آراء و...
معرفی تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن

معرفی تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن

این تفسیر به زبان عربی و تاکنون شش مجلد از آن منتشر شده و گویا مجلدات دیگر تألیف نشده است. دو جزء از آخر قرآن، یعنی جزء ۲۹ و ۳۰ و چهار جلد از...
معرفی تفسیر مفتاح السعاده

معرفی تفسیر مفتاح السعاده

این تفسیر در مقایسه با تفسیرهای دیگر زیدیه، یکی از تفاسیر مفصل و تحلیلی و بیان موضوعی است. کافی است که یکبار به فهرست مطالب توجه شود، که چگونه...
معرفی تفسیر مفتاح الجنان فی حل رموزالقرآن

معرفی تفسیر مفتاح الجنان فی حل رموزالقرآن

نسخه هایی از این تفسیر در کتابخانه ملک تهران و مکتبه آیت الله مرعشی قم و دانشگاه تهران و برخی از کتابخانه های عراق موجود است. آقای عبدالحسین...
معرفی تفسیر مفاتیح الغیب

معرفی تفسیر مفاتیح الغیب

از ویژگی های جالب تفسیر در این قسمت، شبهه شناسی فخررازی است. در عصر فخررازی، اشکالات بسیاری مطرح بوده است. مجادلات کلامی و بگومگوهای فراوانی...
معرفی تفسیر مفاتیح الاسرار و مصابیح الأنوار

معرفی تفسیر مفاتیح الاسرار و مصابیح الأنوار

این تفسیر از یگانه تفاسیر با گرایش کلامی عقلی و تأویلی است که هویت مذهبی، اصول اشعری، فقه شافعی و نهایتا کلام فلسفی را در خود جای داده و در قالب...
معرفی تفسیر معالم التنزیل

معرفی تفسیر معالم التنزیل

این تفسیر، گزیده تفسیر الکشف و البیان ثعلبی نیشابوری است، با این تفاوت که بغوی، بنا را بر اختصار گذاشته و هدف از تألیف را کتابی میانه و مختصر...
معرفی تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر

معرفی تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر

روش تفسیر در تنظیم مطالب به این گونه است که در هر سوره به صورت درس، اهداف و خصائص و توضیحات ویژه را مشخص کرده و در آغاز از ویژگی ها و پیام های...
معرفی تفسیر مصباح الهدی

معرفی تفسیر مصباح الهدی

این تفسیر، حاصل تدریس مؤلف گرامی، در جمع شاگردان و علاقه مندان از طلاب و طبقات تحصیل کرده و کسبه بازار شهر مشهد است که از حدود ۱۳۴۷ش، آغاز گردیده...
معرفی تفسیر مصابیح الساطعة الانوار

معرفی تفسیر مصابیح الساطعة الانوار

این تفسیر از آن جا که مجموعه ای از تفاسیر زیدی از قرن اول تا سوم است، دارای مؤلفان سه گانه بلکه چهارگانه است. و از سوی این تفسیر موسوعه ای از...
معرفی تفسیر مشکات تفسیر قرآن کریم انصاری

معرفی تفسیر مشکات تفسیر قرآن کریم انصاری

مشکات، تفسیری است هدایتی و تربیتی بازبان ساده و قابل فهم برای طبقات مختلف، کوتاه و ناظر به حل مشکلات ظاهر کلام و استنتاج معانی و معارف.
معرفی تفسیر مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید

معرفی تفسیر مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید

مراح لبید یکی از تفاسیر موجز بیانی و عرفانی قرن چهاردهم است که به برخی از مباحث ادبی، قرائات و مباحث تربیتی و امور رمزی توجه میکند. نسبت به همه...
معرفی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل

معرفی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل

مدارک التنزیل تفسیری است مختصر که وجوه اعراب، قرائت، لغت و همچنین اسباب نزول، نکاتی از معانی بیان و بدیع و برخی روایات در آن آمده است. معمولا...
معرفی تفسیر مخزن العرفان، کنزالعرفان

معرفی تفسیر مخزن العرفان، کنزالعرفان

صبغه اصلی تفسیر مخزن العرفان، اخلاقی و عرفانی است. بانو امین کتاب مخزن العرفان را زمانی نوشت که پس از سال ها تألیف و تدریس و تبحر و دستیابی به...
معرفی تفسیر المحیط الاعظم

معرفی تفسیر المحیط الاعظم

مهم ترین مباحث این تفسیر: شناخت اسماء و صفات حق، تجلیات وجود مطلق از مظاهر خلقی، چگونگی تفاوت نهادن میان اسماء ذات و صفات و افعال و چگونگی تمایز...