رابطه سلامت روان با معنویت و مذهب (بخش دوم)
پس دوری انسان از معنویت و مذهب در دهه های گذشته، امروز به مانند مرواید با ارزش در نزد او شناخته می شود. در این نوشتار برآنیم به بیان رابطه سلامت...
يکشنبه، 24 فروردين 1399
رابطه سلامت روان با معنویت و مذهب (بخش اول)
یکی از عوامل موثر بر سلامت روان، معنویت و مذهب هست. گمشده انسان دوران پست مدرن، همانا معنویت و مذهب هست. با ما همراه باشید تا با رابطه سلامت...
يکشنبه، 24 فروردين 1399
سنجش هوش هیجانی (بخش دوم)
سنجش هوش هیجانی، یکی از ابزار معرفت هیجانات خود و دیگران است که باید به درستی از آن بهره گرفت. با ما همراه باشید تا در مورد آن بیشتر بدانید.
يکشنبه، 20 بهمن 1398
سنجش هوش هیجانی (بخش اول)
از آن روی که هوش هیجانی یکی از هوش های مهم در زندگی انسان است مورد بررسی های بسیاری قرار گرفته است. در این نوشتار در مورد سنجش این نوع از هوش...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
آزمون هوش هیجانی میپر - سالووی -کاروسو (MISCEIT)
اندیشمندان حوزه روان شناسی پس از پی بردن به کارکردهای مهم هوش هیجانی، بر آن شدند که آزمون هایی را در راستای سنجش هوش هیجانی شکل بدهند. یکی از...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
مقیاس چند عامل هوش هیجانی (MIEIS)
برای سنجش هوش هیجانی، سنجه های متفاوتی از سوی روان شناسان ساخته شده است. یکی از این مقیاس ها، مقیاس چند عامل هوش هیجانی (MIEIS) می باشد. با ما...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم)
دورانی که کودکان و نوجوانان در مدارس حضور دارند زمان بسیار خوبی برای پرورش مهارت هایی است که در آینده بدان نیاز دارند. یکی از این مهارت ها، هوش...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش اول)
برخی بر این باور نادرست هستند که تنها عامل موفقیت در تحصیل، هوشبهر افراد است. ولی امروزه مطالعات روانشناختی چیز دیگری را بیان می دارد. با ما...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
هوش هیجانی و خودشکوفایی
یکی از موضوعات مهم در زندگی انسان خودشکوفایی است که جزو دسته نیازهای هرم مزلو نیز به شمار می آید. خودشکوفایی با هوش هیجانی ارتباط مستقیمی دارد...
يکشنبه، 20 بهمن 1398
هوش هیجانی و سلامت
آیا هوش هیجانی نقش مهمی در زندگی انسان دارد؟ آیا میان هوش هیجانی و سلامت بدن ارتباطی وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سئوال را بیابید.
يکشنبه، 20 بهمن 1398