موافقان و مخالفان درمان های معنوی
یکی از روش های درمان روانی، بهره گیری از معنویت های درونی انسان است. این روش که امروزه جای خود را در روانشناسی باز کرده است دارای موافقان و مخالفانی...
جمعه، 19 ارديبهشت 1399
اندازه گیری هوش معنوی از دید ولمن (بخش دوم)
سنجش هوش، مقدمه کشف استعدادهای یک انسان است. این امر در مورد هوش معنوی نیز تطبیق دارد. از همین روی برای تربیت انسان های معنوی لازم است هوش آنها...
پنجشنبه، 28 فروردين 1399
اندازه گیری هوش معنوی از دید ولمن (بخش اول)
در نگاه ولمن، هوش معنوی باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا برنامه ریزی ها برای رشد آن بر اساس همان اندازه شکل بگیرد. با ما همراه باشید تا...
پنجشنبه، 28 فروردين 1399
ابعاد هوش معنوی و راه سنجش آن
متعالی سازی پرواز کردن از دنیای طبیعی و ارتباط با امری مقدس و یا حرکت به فراسوی حالت مادی و جسمانی و ارتقاء آگاهی از خود است. این همان امری است...
دوشنبه، 25 فروردين 1399
آنچه باید در مورد هوش معنوی بدانید (بخش دوم)
هوش معنوی (SQ)، امروزه مورد توجه بسیاری از روانشناسان و مربیان علوم تربیتی قرار گرفته است. این امر به خاطر کارکردهای این نوع هوش در انسان است....
دوشنبه، 25 فروردين 1399
آنچه باید در مورد هوش معنوی بدانید (بخش اول)
هوش معنوی، یکی از ابعاد هوش هست که ارتباط مستقیمی با معنویت و مذهب دارد. با ما همراه باشید تا با کارکردها و راه سنجش آن آشنا شوید.
دوشنبه، 25 فروردين 1399
هوش معنوی چیست؟
سنیگ (۲۰۰۸) هوش معنوی را به عنوان توانائی ذاتی تفکر و نهم پدیده های معنوی و راهنمائی هر روزه ی رفتار توسط ایدئولوژی معنوی تعریف کرده است. با...
دوشنبه، 25 فروردين 1399
معنادهی به زندگی (بخش دوم)
بسیاری از روانشناسان مکتب انسانگرایی و نیز تحقیقان پژوهشگران حوزه روانشناسی اسلامی بر این باور هستند که معنا در زندگی انسان نقش بسیار مهمی ایفا...
دوشنبه، 25 فروردين 1399
معنادهی به زندگی (بخش اول)
یکی از ابعاد مهم معنویت، جاری کردن آن در زندگی و معنا دادن به آن است. معنا در زندگی نقش بسیار مهمی در رضایت از آن دارد. با ما همراه باشید تا...
دوشنبه، 25 فروردين 1399
رابطه شادکامی و معنویت از دیدگاه روانشناسان مثبت گرا
روانشناسی مثبت گرا، یکی از گرایش های جدید در روانشناسی است که قصد آن تعالی انسان های سالم است. در این نوشتار به بیان رابطه شادکامی و معنویت از...
يکشنبه، 24 فروردين 1399