نیمه شعبان و دل همه شاد است

نیمه شعبان و دل همه شاد است قلوب منتظران ز غصه آزاد است یابن الحسن مولا ز چهره پرده گشا پایان هجرانت عیدی بده بر ما ولادت امام زمان علیه...

ای بهترین ترانه خلقت خوش آمدی

ای بهترین ترانه خلقت خوش آمدی سبط نبی و ختم امامت خوش آمدی نه سامرا که بلکه تمامی عالمین اندر نوا که بارش رحمت خوش آمدی ولادت امام زمان علیه...

شعبان رسیده با تو به رفعت خوش آمدی

ای قرص مه که سر زده ای از میان ماه شعبان رسیده با تو به رفعت خوش آمدی پایان دهی به ظلم جهان ای امید ما حق با تو هست صاحب نصرت خوش آمدی ولادت...

بر همه عالم نویده نیمه شعبان رسیده

بر همه عالم نویده نیمه شعبان رسیده  خبر آورد پیک رحمت این پسر نور امیده جهان روشن شده از جلوه انوار رویش  در فضای کل عالم پر شده از عطر و...

همه جا برپاست جشن هم عهدی

عاشقان نیمه ماه شعبان شده شامل عالمی، لطف یزدان شده همه جا برپاست جشن هم عهدی در جهان امشب آمده مهدی ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد

عطر گل کنم حس، آمد مه مجلس

در نیمه شعبان، آمد مه تابان  بیت امام عسکری گردیده گلباران عطر گل کنم حس، آمد مه مجلس پور امام عسکری دسته گل نرگس ولادت امام زمان علیه السلام...

در نیمه شعبان، سر زد مهی رخشان

در نیمه شعبان، سر زد مهی رخشان  از مقدم این مه، عالم شده رضوان ماهی هویدا شد، رهزن دلها شد زینت این عالم، مهدی زهرا شد ولادت امام زمان علیه...

آخرین نور مبین آمده است

گلی از گلشن دین آمده است  شیعه را حبل متین آمده است شادمان گشته دل منتظران  آخرین نور مبین آمده است  ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد

می‌رسد در جهان، عطر و بوی جنان

می‌رسد در جهان، عطر و بوی جنان  برد دل از همه، نام صاحب زمان  سامرا امشب وادی طور است از قدوم مهدی پر از نور است  ولادت امام زمان علیه السلام...

پایان خوش برای شریعت خوش آمدی

موعود کردگار به مستضعفین ارض پایان خوش برای شریعت خوش آمدی ای روح و جان نرگس و مولای عسکری بر سامرا دلیل فضیلت خوش آمدی ولادت امام زمان علیه...