تو آمدی، رمضان سفره ضیافت شد

تو آمدی، رمضان سفره ضیافت شد شب تولد تو تازه ماه رؤیت شد  همین که در دو جهان کار تو کرامت شد خیال من دگر از روز حشر راحت شد ولادت امام حسن...

کرامت حسنی با مزاجمان جور است

ز دست هیچ کسی لقمه نان نمی‌خواهیم کرامت حسنی با مزاجمان جور است گدای کوی کریمیم و نان بهانه‌ی ماست نظر به منظر جانان مراد و منظور است ولادت...

در ساحل زیبای دو دریاست ظهورت

در ساحل زیبای دو دریاست ظهورت ای هر دو جهان مست تو و ساغر نورت افطارِ علی بوسه‌ای از جام دو چشمت کوثر سر ذوق آمده از مستی و شورت  ولادت امام...

سبط نبی و مخزن الاسرار مجتباست

دار و ندار حضرت دادار مجتباست سبط نبی و مخزن الاسرار مجتباست  گویند هر کسی نظری سویش افکند کافر شود که احمد مختار مجتباست ولادت امام حسن...

آری ز مقدمش همه جا بوی گل گرفت

آری ز مقدمش همه جا بوی گل گرفت گل را ز رنگ و بوی حسن آفریده اند از انبیاء و اولیا همه را صف به صف ببین مدهوش خلق و خوی حسن آفریده اند ولادت...

ستاره می‌چکد از گوشه‌های چشم حسن

بیا که شامل لطف خدا شویم امشب به زیر پای کریمی فدا شویم امشب ستاره می‌چکد از گوشه‌های چشم حسن قنوت دست گدا و دعای چشم حسن ولادت امام حسن...

حسن امید دو عالم، حسن برادر عشق

خبر رسید: که مادر شده است کوثر عشق نشسته دلبر این طایفه، برابر عشق حسن امید دو عالم، حسن برادر عشق بیا و مژده بگیر از پدر و مادر عشق ولادت...

سلام بر برکات سپید سایه‌ی تو

به نام آنکه تو را داده است نام حسن درود احسن الارباب من سلام حسن سلام بر برکات سپید سایه‌ی تو که نور داده به خورشید مستدام حسن ولادت امام...

مثل تو ندیده است کسی کودک دلبند

بر ماه شب نیمه‌ی این میکده سوگند مثل تو ندیده است کسی کودک دلبند خورده دلم از صبح همان روز نخستین با مهر تو ‌ای دست گل فاطمه پیوند ولادت...

میان ارض و سما بزم شادی و شور است

میان ارض و سما بزم شادی و شور است به روی دست نبی آیه‌هایی از نور است بغل گرفته نبی سبط اکبر خود را و ان یکاد بخوان، چشم ابتران شور است ولادت...