خانه‌ فاطمه از عشق منور شده است

خانه‌ فاطمه از عشق منور شده است عرش در گوشه‌ این خانه مصور شده است آمد از سمت خدا آنچه مقدر شده است به علی گفت ملک فاطمه مادر شده است ولادت...

شهر یثرب شده فرخنده ز میلاد حسن

شهر یثرب شده فرخنده ز میلاد حسن وز تجلی رخ او بر مه و خور طعنه زن است تهنیت گوی ملائک به زمین آمده‌اند که فضا خوش نفس از مشگ و عبیر ختن است ...

از میان ماه، ماهی سرزده

از میان ماه، ماهی سرزده طعنه بر یک کهکشان اختر زده ماه ما در نیمه‌ی ماه صیام بیت زهرا (س) و علی (ع) را در زده ولادت امام حسن علیه السلام...

هنگام شعف شد، آمد گل گلها

در خانه زهرا، شادی شده برپا زهراشده مادر، حیدر شده بابا هنگام شعف شد، آمد گل گلها گلبانگ ملائک، این نغمه زیبا ولادت امام حسن علیه السلام...

نور خدا نخله‌ى سینا، حسن

نور خدا نخله‌ى سینا، حسن هوش ربا از دل موسى، حسن نغمه‌ى داوود از او پر ز شور راز شفا بخشى عیسى، حسن ولادت امام حسن علیه السلام مبارک بادد

​​​​​​​شادی به حریم دل ما آمده است

از لطف، کریم اهل بیت عصمت         ما را ز کرم خدا به فردا بخشد میلاد امام مجتبی (ع) آمده است      شادی به حریم دل ما آمده است ولادت امام...

بر مهر و وفا ارزش و معنا بخشد

او آمده از صلح و محبت بی شک      جانی ز ولا برتن تنها بخشد آن سید خوبان و بهشت آمده تا      بر مهر و وفا ارزش و معنا بخشد ولادت امام حسن...

او آمده تا نور به شب ها بخشد

او آمده تا نور به شب ها بخشد      روح شرف و عشق به دنیا بخشد او آمده تا باور و ایمان و صفا       همراه دو صد عاطفه بر ما بخشد ولادت امام...

ذکر همه عرشیان تهنیت و مرحبا با حسن مجتبی

بوسه زنان بر رخش حضرت پیغمبرست خنده شادی کند گشته نمایان بر او چارم آل عبا با حسن مجتبی عرش چراغان شده هلهله و شادی است در شب میلاد او ذکر...

زیبایی تمامی اشعار مجتباست

اولاد فاطمه همگی شبه حیدر اند اما به واقع حیدر کرار مجتباست تضمین کنم برای حسن شعر بهتری زیبایی تمامی اشعار مجتباست ولادت امام حسن علیه السلام...