ماه مهمانی حق نیز به مهمانی اوست

این پسر کیست چنین جلوه محشر دارد از همین کودکی اش هیبت حیدر دارد ماه مهمانی حق نیز به مهمانی اوست امشب افطار علی بوسه به پیشانی اوست ولادت...

نور خورشید ز دامان قمر می آید

مژده آمدنش تا به پیمبر دادند همه ذرات جهان در تب و تاب افتادند نور خورشید ز دامان قمر می آید چقدر طفل به مادر به پدر می آید ولادت امام حسن...

گل پسر حیدر آمد، خوش آمد

هستی پیغمبر آمد، خوش آمد گل پسر حیدر آمد، خوش آمد بر دو جهان سَروَر آمد، خوش آمد نور دل مادر آمد، خوش آمد ولادت امام حسن علیه السلام مبارک...

هر که شود بر تو اسیر، حُرّ دو عالم بشود

هر که شود خاک رَهَت، دُرّ دو عالم بشود هر که شود بر تو اسیر، حُرّ دو عالم بشود ای شرف ارض و سما، ای قمر ماه خدا کن تو دعا تا که شویم، اهل...

از افق نور خدا، سر زده خورشید شرف

خانه‌ی زهرا و علی، لاله فشان شد ز شعف از افق نور خدا، سر زده خورشید شرف از قدم خیر حسن، جلوه شده قرص قمر فاطمه مادر شده و شیر خدا گشته پدر ...

از قدمت ماه خدا، گرفته نور دگری

نخل ولا را ثمری، دخت نبی را پسری از قدمت ماه خدا، گرفته نور دگری لطف و کرامات تو را، حدّ و نهایت نبود کار تو در وادی حق، به جز عنایت نبود ...

نیمه‌ی ماه اومدی ای نور انجمن

ای شور دل شیدا، فرزند ارشد مولا کریم آل پیغمبر، هستی حضرت زهرا نیمه‌ی ماه اومدی ای نور انجمن پیچیده توی آسمون عطر یاسمن ولادت امام حسن علیه...

پسر شیر خدا مثل علی کرار است

پسر شیر خدا مثل علی کرار است مجتبی آمده و دشمن او فرار است کربلا دید که عبدلله او سردار است قاسمش روح اشداءُ علی الکفار است ولادت امام حسن...

دل جبرییل به نام تو به دریا می‌زد

دل جبرییل به نام تو به دریا می‌زد بر سر خوان تو خود جای گدا جا می‌زد دل سائل به سر خوان تو جا می‌آید چقدر لفظ کریمی به شما می‌آید ولادت امام...

پیشکش جان به قربان حسن دارم و بس

پیشکش جان به قربان حسن دارم و بس زنده ام تا به کفم نان حسن دارم و بس من و دل کندن از شغل گدایی سخت است هر که از عشق تو دیوانه نشد بدبخت است ...