هنرنمایی دست خدا نمایان شد

به روی دست پیمبر نظر بیندازید                 هنرنمایی دست خدا نمایان شد کسی به دین پیمبر اگر که شکی داشت   فقط به پاس تماشای او مسلمان شد ...

ز آسمان شده نازل دوباره یک قرآن

تمام شهر مدینه ستاره باران شد           نسیم آمد و دل مست عطر رضوان شد ز آسمان شده نازل دوباره یک قرآن         که نقل مجلس خوانندگان قرآن...

شب را اسیر موی حسن آفریده اند

خورشید را به این همه نقش و نگارها از طلعت نکوی حسن آفریده اند روشن ز نور روی مهش گشته روزها شب را اسیر موی حسن آفریده اند ولادت امام حسن...

ما را غلام کوی حسن آفریده اند

ما را غلام کوی حسن آفریده اند مبهوت و مات روی حسن آفریده اند ما را پیاله نوش شرابش رقم زدند مست از خم و سبوی حسن آفریده اند ولادت امام حسن...

کامِ ما مستِ عسل یافتن از جامِ حسن

کار ما نیست غزل بافتن از نامِ حسن کامِ ما مستِ عسل یافتن از جامِ حسن حسنی نیست لبی کز لب لعلَش نَمکَد صد و ده بار نمک گیر شده کامِ حسن ولادت...

به جذبه خیره شود چشم خاص و عام حسن

به اتفاق برادر به حشر گر برسی به جذبه خیره شود چشم خاص و عام حسن پیمبران متحیر به خویش می‌گویند بود کدام حسین و بود کدام حسن؟ ولادت امام...

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفی

در محیط علم و دانش آفتابی تابناک بر سپهر حلم و بخشش کوکبی پرتو فکن پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفی تا براندازد لوای کفر و آشوب و فتن ولادت...

هر گوشه‌ای از نام تو حاجات گرفتند

در لطف و عطا و کرم و بخشش و رحمت گشتیم و ندیدیم کسی را به تو مانند هر گوشه‌ای از نام تو حاجات گرفتند از کوفه بگو تا به بخارا و سمرقند ولادت...

وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلی

وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلی کز طراوت گشته رویش رشک گلهای چمن دیده از نور جمالش روشنی یابد چو دل بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو...

ای شیعه مبارک به تو این روز خدایی

او کشتی صبر است به دریای بلاها ایوب که باشد چو علی را پسر آمد ای شیعه مبارک به تو این روز خدایی از بحر ولایت به تو این تاج سر آمد ولادت امام...