0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی گویند شخصی به بزرگی گفت: من را پندی دهید که من هم همانند شما از خدا بترسم. بزرگ گفت: شش نصیحت به تو می‌کنم. اول: هر که سخن...
شنبه، 3 بهمن 1394

اس ام اس اخلاقی

اس ام اس اخلاقی گویند شخصی بیمار شد؛ چنان‌که همه طبیبان در معالجه او عاجز شدند. گفتند: این کار کسی است که دعایی کند. عارفی را طلب کردند، چون...
شنبه، 3 بهمن 1394

از بزرگی پرسیدند: برترین مردم چه کسی است؟ گفت: کسی که نطق او ذکر و سکوت او، فکر و نظر کردن او عبرت باشد.
شنبه، 3 بهمن 1394

از حضرت ابراهیم خلیل پرسیدند به چه سبب خداوند تو را به دوستی گرفت؟ فرمود: به سه علت: اول: فرمان خدا را بر دستور دیگران ترجیح دادم. دوم: بر چیزی...
شنبه، 3 بهمن 1394

پند اخلاقی

پند اخلاقی گویند روزی زلیخا همسر عزیز مصر در راهی نشسته بود که لشکریان یوسف از آن جا عبور کرد، زلیخا گفت: «الحمد الله الذی جعل الملوک بمعصیتهم...
شنبه، 3 بهمن 1394

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی روزی بهلول بر متوکل وارد شد. متوکل وضع خوب و بدِ قصر خود را از او پرسید. بهلول گفت: خوب است، اگر دو عیب نداشته باشد. متوکل پرسید:...
شنبه، 3 بهمن 1394

از بزرگی پرسیدند: ایمان چیست؟ گفت: صبر.
شنبه، 3 بهمن 1394

از عارفی پرسیدند: راه خداشناسی چیست؟ جواب داد: خودشناسی.
شنبه، 3 بهمن 1394

شخصی شیر می‌فروخت و در آن آب می‌ریخت. پس از چندین سال سیلی آمد و گوسفندان و اموالش را برد. به پسر خود گفت: نمی‌دانم این سیل از چه آمد! پسر گفت:...
شنبه، 3 بهمن 1394

گویند یکی از خوارج، حضرت علی(ع) را در حال نماز دید و این آیه را خواند: «... لَئِنْ أَشْرَکتَ لَیحْبَطَنَّ عَمَلُک؛ اگر مشرک شوی، تمام اعمالت...
شنبه، 3 بهمن 1394