0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تبلت در مقابل نت بوک: کدامیک بهترین فناوری همراه به شمار می‌رود؟

تبلت در مقابل نت بوک: کدامیک بهترین فناوری همراه به شمار می‌رود؟

اغلب اوقات نت بوک را در مقابل تبلت قرار می‌دهیم تا دریابیم کدامیک فناوری برتر همراه برای کاربران امروزی کامپیوتر به ‏حساب می‌آیند. همانطور که...
روز گذشته، ساعت 4:46
نقش وی چت در هویت جوانان

نقش وی چت در هویت جوانان

در ایت مقاله جایگاه تکنولوژی وی چت در میان جوانان شهر تهران و بررسی نقش و تأثیرات این تکنولوژی بر روی هویت فرهنگی جوانان نگارش یافته است.
روز گذشته، ساعت 15:57
نقش فیس بوک در هویت جوانان

نقش فیس بوک در هویت جوانان

نتایج نشان میدهد که فن آوری‌های نوین و در راس آنها شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی مجازی با دگرگونی در مفاهیم و تغییر در شیوه‌های نوین ارتباطی و افزایش...
روز گذشته، ساعت 16:1
فضای مجازی تهدید کننده هویت

فضای مجازی تهدید کننده هویت

در مقاله حاضر که براساس یافته‌های یک پژوهش ملی ارائه می شود، به ابعاد و شیوه مواجهه با فضای مجازی و چالش‌های منبعث از آن، برای بهره گیری از فرصت...
روز گذشته، ساعت 16:5
چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی

چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت‌های روز افزون تکنولوژیهای جدید ارتباطی در صحنه‌های جهانی ما شاهد بروز چالش‌های مختلفی در زندگی اجتماعی، سیاسی و حکومتی هستیم.
روز گذشته، ساعت 16:6
جهت گیری دینی در فضای مجازی

جهت گیری دینی در فضای مجازی

مقاله حاضر با هدف ارزیابی جهت گیری دینی در فضای مجازی و مقایسه آن در میان دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان شهر قائمشهر در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
روز گذشته، ساعت 16:9
تأثیر ماهواره و اینترنت بر دانشجویان دختر

تأثیر ماهواره و اینترنت بر دانشجویان دختر

فرضیات تحقیق در این مقاله به بررسی وجود رابطه معنادار بین میزان دسترسی به فن آوری‌های نوین اطلاعاتی (ماهواره و اینترنت) و هویت فردی، خانوادگی،...
روز گذشته، ساعت 16:57
تأثیر فیس بوک در زندگی جوانان ایرانی

تأثیر فیس بوک در زندگی جوانان ایرانی

در این تحقیق از روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و هم چنین شبکه نگاری که از جمله روش‌های نوین سنجش جوامع مجازی است،...
روز گذشته، ساعت 16:59
اعتماد کاربران به فیس بوک

اعتماد کاربران به فیس بوک

این تحقیق بیانگر این است که اگر محدودیت ها با بیان دلایل و ارزش های عقلانی و هویتی بیان شوند نه تنها محدودیت نام نخواهد گرفت، بلکه زمینه ساز...
روز گذشته، ساعت 17:1
آسیب‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی

آسیب‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی

در پژوهش کنونی براساس نظریه‌های روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی به بررسی روند شکل گیری هویت نوجوانان در فضای مجازی پرداخته می...
روز گذشته، ساعت 17:5