آز در شاهنامه
یکی از پدیده‌های زشت و بدی که در شاهنامه‌ی فردوسی خیلی برجسته شده است، آز و حرص می‌باشد. حرص از نظر شاعر خصلتی است که به شخصیت انسان ضرر بزرگ...
چهارشنبه، 27 آبان 1394
دروغ در شاهنامه
دروغ و دروغ گویی که مذمت آن در شاهنامه‌ی فردوسی زیاد به نظر می‌رسد، با ظلم و ستم رابطه دارد، فردوسی شخصی را که از راستی دور شده و دروغ گویی را...
چهارشنبه، 27 آبان 1394
ستم در شاهنامه
ظلم و ستم از ظهورات بدی بوده، در شاهنامه با عدل و داد در تضاد قرار گرفته است. اگر فردوسی عدل را همیشه ستایش کرده باشد، ظلم را همواره مذمت نموده...
چهارشنبه، 27 آبان 1394
نکوهش بدخویی در شاهنامه
شاهنامه‌ی فردوسی در واقع آیینه‌ی تمام نمای اخلاق مردمان ایرانی تبار در عهد قدیم و ابتدای قرون وسطی است که در آن در ردیف خصلت‌های نجیب و حمیده‌ی...
سه‌شنبه، 26 آبان 1394
سخنوری در شاهنامه
سخن همچون وسیله‌ی اساسی بیان احساس و اندیشه، مطالب و افکار و مهم‌تر از همه احیای تاریخ و آیین، آداب و سنن و به طور کلی فرهنگ ایران باستان در...
سه‌شنبه، 26 آبان 1394
سرنوشت و تلاش در شاهنامه
کار و کوشش در حیات انسان نقش بزرگ دارند و رونق و پیشرفت و بهبود و شکوفایی زندگی به آن سخت وابسته است. از اینجاست که در ادبیات و فرهنگ مردمان...
سه‌شنبه، 26 آبان 1394
دوستی در شاهنامه
دوستی احساس نجیبی است که به زندگی انسان شکوه و طراوت بخشیده به حل همه گونه مشکلات مدد می‌رساند و عامل مهمی در راه تشکل و پیشرفت او می‌باشد، از...
سه‌شنبه، 26 آبان 1394
راستی در شاهنامه
راستی یکی از خصلت‌های پسندیده‌ی انسانی است که در شاهنامه‌ی فردوسی مورد ستایش و ترغیب قرار گرفته است. شاعر راستی و درستکاری را از مهم‌ترین فضیلت‌های...
دوشنبه، 25 آبان 1394
دادگری در شاهنامه
عدل و داد از مسائل عمده‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بوده، در چشم انداز اخلاقی شاعر مقام والا دارد. فردوسی عدل را نه چون مفهوم تجریدی فلسفی، بلکه آرمان...
دوشنبه، 25 آبان 1394
نکوکاری در شاهنامه
حکیم ابوالقاسم فردوسی چون ادیب و دانشمند برومند در شاهنامه‌ی بی‌زوال خود همپای احیای اساطیر و رسم و آیین و آداب و سنت و قصه و روایات و امثال...
دوشنبه، 25 آبان 1394
حکمت و تربیت در «شاهنامه ی» فردوسی
از ابوالقاسم فردوسی در اکثر منابع تاریخی و ادبی به عنوان «حکیم» یاد شده است و امروز هم پژوهشگران، بدون هیچ شبهه‌ای این عنوان را برای شاعر بزرگ،...
يکشنبه، 24 آبان 1394
خرد در شاهنامه
در شاهنامه ستایش و بزرگداشت خرد جایگاه بسیار مهمی را داراست. فردوسی برای‌این غریزه‌ی بی‌نظیر انسانی اهمیت زیادی قائل بوده در سراسر اثر به آن...
يکشنبه، 24 آبان 1394
دوره‌های اساسی شاهنامه شناسی
شاهنامه‌ی ابوالقاسم فردوسی از زمره‌ی آن شاهکارهای ادبی جهان است که بیش از پیش توجه خوانندگان و محققان را از کشورهای گوناگون عالم به خود جلب می‌نمایند....
يکشنبه، 24 آبان 1394
جایگاه شاهنامه‌ی فردوسی
شاهنامه‌ی بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را گاه به کاخی بی‌گزند و کوهی سربلند، گاه به اقیانوس بی‌کنار و آسمان بی‌کران مانند کرده، و زمانی آن را بزرگ‌ترین...
يکشنبه، 24 آبان 1394
زمان فردوسی، دوران پربار گفتگوی تمدن‌ها
هرچند زمان زندگی فردوسی و سال‌های آغاز و انجام شاهنامه‌ی او روشن شده است، با وجود این درباره‌ی انتساب آن‌ها به عهد سامانیان یا غزنویان میان پژوهشگران...
يکشنبه، 24 آبان 1394
تقدیرباوری فردوسی یک اندیشه‌ی شیعی است یا زروانی
تقدیرباوری از مباحث مهم متون ادبی فارسی و یکی از پایه‌های اندیشه در آثار حماسی است که در شاهنامه جلوه‌های متنوعی دارد و در اصطلاحاتی چون: زمانه،...
دوشنبه، 27 مهر 1394
شاهنامه نگاری؛ از کِلک نِی شاعر تا کلک مویینه‌ی نقاش
از زمانی که قلم فردوسی از نوشتن باز ایستاد، قلم‌موی نقاشان به آرایش داستان‌های شاهنامه پرداخت. مصوّرسازی شاهنامه از نخستین سال‌های پس از سروده...
دوشنبه، 27 مهر 1394
بررسی عوامل مؤثر مرگ آفرین در فرجام افراسیاب تورانی
افراسیاب تورانی، نماینده‌ی نیروهای اهریمنی و تجلّی‌گر دیو خشک‌سالی در شاهنامه است. کارکرد ویژه‌ی او در شاهنامه و پیوند ذاتی‌اش با آب، که از نامش...
دوشنبه، 27 مهر 1394
روایت اسدی توسی از تبارنامه گرشاسپ و انطباق آن با شاهنامه
گرشساپ‌نامه کهن‌ترین منظومه‌ی حماسی پس از شاهنامه است که حدود نیم قرن پس از درگذشت فردوسی به نظم درآمده، چنان که اسدی خود در پایان داستان با...
دوشنبه، 27 مهر 1394
شاهنامه فردوسی و نقش آن در تقویت و باز تولید هویّت ملی
هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در یک ملت و در میان مرزهای تعریف شده سیاسی است. هویت ملی از عناصر و مؤلفه‌های...
دوشنبه، 27 مهر 1394