چاپ‌‌های معتبر شاهنامه
1) چاپ «تورنر ماکان» براساس نسخ متعدد. 2) چاپ «ژول مول» براساس نسخ متعدد. 3) چاپ «ژان اگوست وولرس»: بر پایه‌ی دو چاپ تورنرماکان و ژول مول، با...
شنبه، 13 آذر 1395
دامنه‌ی تأثیر و نفوذ فردوسی در زبان و ادب فارسی
قراین مختلف نشان می‌دهد که از آغاز نشأت شعر فارسی دری تا روزگار فردوسی دو جریان در شعر فارسی وجود داشت، نخست جریان شعر رسمی مانند رودکی و عنصری...
شنبه، 13 آذر 1395
ایران در شاهنامه
این قبیل اشعار که از وجود آرمان و سنت تشکیل و تکوین قومیت و ملیت «ایران»، البته با تفاوت‌های مشخص و گاهی مبهم با مفهوم امروزین آن، حکایت می‌کند؛...
شنبه، 13 آذر 1395
آرمان اساسی و جهان‌بینی فردوسی در شاهنامه
آرمان مبارزه‌ی دائم نیکی و بدی بزرگ‏ترین رشته‌ی حکمت‌آمیز سرتاسر شاهنامه، بخصوص قسمت اساطیری و پهلوانی آنست. البته در قسمت اساطیری چنین مبارزه‌ای...
شنبه، 13 آذر 1395
تراژدی و حماسه و داستانهای عشقی در شاهنامه
در شاهنامه در چهارچوب حماسهای بزرگ چند تراژدی و چند اثر غنایی و چند حماسه‌ی تمام عیار روایت شده که هر یک به تنهایی با حماسه‌های مشهور جهانی برابری...
شنبه، 13 آذر 1395
منابع و مواد شاهنامه
تضاد‏های کلی و غیر قابل اغماض در شاهنامه بزرگترین قرینه‌‌ی پیروی بی‌چون و چرای فردوسی از منابع و اسناد و وفاداری و امانت او در نقل روایات است....
شنبه، 13 آذر 1395
مزایا و اهمیت شاهنامه‌ی فردوسی در زبان فارسی
بحث دانشوران درباره‌ی خداینامه و یا خداینامه‌های پهلوی و شاهنامه‌های منظوم، مانند شاهنامهی مسعودی مروزی، و شاهنامه‌های منثور، مثل شاهنامه‌ی ابوالمؤید...
شنبه، 13 آذر 1395
جایگاه شاهنامه در زندگی امروز ما
قضاوت درباره‌ی ارزش‏‏های اثری که در یک هزاره بزرگ‏ترین اثر ملی ایرانیان و مورد علاقه و ستایش همگان بوده، برعکس آنچه در نظر اول تصور می‌شود، بسیار...
شنبه، 13 آذر 1395
داستان‌های ایران قبل و بعد از شاهنامه
نظم شاهنامه موجب گردید که ادبیّات ماقبل اسلامی و داستان‌های پهلوانی و حماسی ایران در میان ایرانیانی که مسلمان شده بودند بار دیگر متداول شود و...
جمعه، 21 آبان 1395
یوسف و زلیخای فردوسی
خیال می‌کنم امروز دیگر برای کسی شکّی باقی نمانده باشد که این قصّه منسوب به فردوسی در واقع از او نیست، جز کسانی که پس از خواندن مقالات متعدّد...
جمعه، 21 آبان 1395
اشعار مورد شکّ و مردود فردوسی
عوفی در لباب‌الألباب (ج 2 ص 33) به صراحت می‌گوید که «از وی برون شاهنامه شعر کم روایت کرده‌اند.» مع هذا در تذکره‌ها و سفینه‌ها شعرهائی به نام...
جمعه، 21 آبان 1395
ارزیابی امانت‌داری فردوسی
فردوسی طوسی متونی به فارسی و عربی در دست داشت و می‌خواست آن‌ها را نظم کند. کتاب اساسی او که شاهنامه‌ی ابومنصوری باشد از میان رفته است، امّا ترجمه‌ی...
جمعه، 21 آبان 1395
سخن سرائی فردوسی
در مقاله‌های گذشته عرض کردم که فردوسی به فکر سرودن داستان‌های قدیم ایران و ایجاد یک حماسه‌ی ملّی ایرانی افتاد، و برای این مقصود کتاب نثری را...
جمعه، 21 آبان 1395
فردوسی آفریننده
در موقعی که فردوسی طوسی در حدود سی و پنج تا چهل سال داشته است درصدد این برآمده است که آن شاهنامه‌ای را که در عهد جوانی او برحسب دستور همشهری...
جمعه، 21 آبان 1395
شاهنامه به نثر فارسی
فردوسی طوسی کتاب یا کتبی به نثر فارسی بدست آورده بود مشتمل بر داستان‌های ایرانیان یا تاریخ داستانی ایران، و از روی این کتاب یا کتب بود که شاهنامه...
جمعه، 21 آبان 1395
شور و جوش قومی در شاهنامه
فردوسی چه کرده است؟ مشتی قصه و داستانِ اساطیری و حماسی مربوط به شاهان و گوان و پهلوانان ایران در افواه ساری و در بطون کتب اوستائی و پهلوی به...
جمعه، 21 آبان 1395
فردوسی طوسی
که بود این فردوسی شاعر که شاهنامه را به نظم آورد؟ جواب این سؤال آسان نیست. حقیقت مطلب اینست که از احوال و سرگذشت شخص او مطلب حقیقی معتبر بسیار...
جمعه، 21 آبان 1395
مقام زبان و ادبیّات در ملیّت
شاهنامه‌ی فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهمّ است: اوّل اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگست و از طبع و قریحه‌ی یکی از شعرای بزرگ قوم...
جمعه، 21 آبان 1395
داستان‌های ایرانیان
برای آنکه با فردوسی و شعر او آشنا شویم به مقدماتی احتیاج داریم. قبل از همه باید بدانیم که ما ایرانیان گوئیا دوتاریخ مکتوب داریم که یکی را می‌توان...
جمعه، 21 آبان 1395
بررسی تطبیقی خرد در «شاهنامه» و «الأدب‌الصغیر و الأدب‌الكبیر»
حكیمان ایران باستان به اندرزهای اخلاقی و مضامینی چون خوش اخلاقی، سیاست، زهد، دوستی و به خصوص خرد و خردورزی گرایش شدیدی داشته‌اند. این اندرزها...
پنجشنبه، 15 مهر 1395