0
ویژه نامه ها
«پیر» در اشعار خواجه ی شیراز

«پیر» در اشعار خواجه ی شیراز

آنچه در این مقاله انجام گرفته، جستجوی واژه «پیر» در غزلیات خواجه شیراز است و این کار بر اساس مطالعه و تدقیق در غزلیات و ابیات دیوان حافظ صورت...
گله از روزگار

گله از روزگار

بررسی اشعار زیبا از شاعران بزرگ و نامی ایران درمورد گله و اندوه از روزگار و زمانه، با راسخون همراه باشید:
چهل سالگی عمر

چهل سالگی عمر

میانسالی و چهل سالگی سن شادی و اندوه است: بالای فراز زندگی است و هنگاهی که مرد به بارآمدگی و پختگی می رسد و تن و اندیشه اش آنچه را که از این...
در ستایش کبوترها

در ستایش کبوترها

در این مقاله به بررسی شعر در وصف کبوتر پرداخته شده است.
داستان حیوانات برای کودکان

داستان حیوانات برای کودکان

داستان هایی که حیوانات اعم از اهلی یا وحشی قهرمانان آن را تشکیل میدهند یکی از پرخواننده ترین کتاب های کودکان به شمار می آید. علاقه کودکان به...
خصوصیات بیان و شاخصه های مضمون شعر کودک

خصوصیات بیان و شاخصه های مضمون شعر کودک

زبان شعر تصویری تر و فشرده تر از زبان نثر است. به همین دلیل در شعر غالبا از تشبیه، تمثیل، کنایه، استعاره، مجاز و صنایع دیگری که خاص شعر است فراوان...
داستان های رئالیستی برای کودکان

داستان های رئالیستی برای کودکان

نویسندگان واقعگرا به مسائل عصر تاریخی توجه خاصی دارند و از بازتاب این عصر، که از دنیای بزرگسالان به دنیای کودکان منتقل می شود، در تصورات و دریافت...
دانستنی های علمی برای کودکان

دانستنی های علمی برای کودکان

در ابتدای این مقاله نخست ادبیات دانستنی های علمی را تعریف می کنیم، بعد تلاش میکنیم نوعی تقسیم بندی از آن ارائه کنیم و آنگاه به شیوه های مطلوب...
قصه پریان جدید برای کودکان

قصه پریان جدید برای کودکان

درگیری ها و دغدغه های داخل خانه که خود انعکاس عوارض دنیای بیرون از خانه است ناگزیر به کودکان نیز منتقل می شود و آنان نیز با عواطفی چون خشونت،...
قصه های فرهنگ عامه برای کودکان

قصه های فرهنگ عامه برای کودکان

این قصه ها در شب نشینی ها یا هنگام کار توسط مردم، و گاه به وسیله قصه گوهای دوره گرد در برخی مراسم و محافل عمومی نقل می شده است و سینه به سینه...
کتاب تصویری چگونه کتابی است؟

کتاب تصویری چگونه کتابی است؟

در مورد کتاب های تصویری سوء تفاهم بزرگی وجود دارد. این سوء تفاهم نه تنها در مورد محتوای کتاب تصویری، بلکه در مورد نام آنها نیز به چشم می خورد....
مسائل روان شناسی رشد و ادبیات کودک

مسائل روان شناسی رشد و ادبیات کودک

کودک را می توان به گیاهی تشبیه کرد که تمام خصایل آن در بذر، به حالت پنهان وجود دارد و در مراحل رشد به تدریج از حالت پنهان به صورت آشکار در می...
هدف ادبیات کودک: آثار ماندنی با آثار خواندنی

هدف ادبیات کودک: آثار ماندنی با آثار خواندنی

نویسندگانی که مسائل مهم اجتماعی را، موضوع کار خود قرار داده و اثر ماندنی: آفریده اند مثل چارلز دیکنز از کسانی بودند که در آن حیطه تجربه مستقیم...
شیوه ارتباط کتاب با کودک

شیوه ارتباط کتاب با کودک

در این مقاله، گفتگو از کتاب هایی است که نویسنده آن را برای کودکان نوشته است. و در آن جایی هم برای خواننده گذاشته است هرچند این خواننده بزرگسال...
بنیادهای نظری نقد و سنجش در ادبیات کودک

بنیادهای نظری نقد و سنجش در ادبیات کودک

ادبیات کودک با نوشتن و سرودن برای گروهی از مخاطبان سر و کار دارد که با این کار میخواهد آنها را به دانش، بینش و سمت گیری خاصی هدایت کند. به بیان...
پیدایش ادبیات کودک

پیدایش ادبیات کودک

مسائل مربوط به کودکان از جمله مسئله آموزش و مطالعه آنها آنقدر اهمیت دارد که اندیشمندان بزرگ عصر روشنگری مثل «جان لاک» فیلسوف انگلیسی و«ژان و...
پیدایش مفهوم کودکی و دوران کودکی به مثابه زمینه عینی پیدایش ادبیات کودک

پیدایش مفهوم کودکی و دوران کودکی به مثابه زمینه عینی پیدایش ادبیات کودک

نسبت دادن تاریخ پیدایش ادبیات کودک با پیدایش نخستین لالایی ها در واقع به مفهوم کم اهمیت دادن به ادبیات کودک و کاهش آن به لالایی است. اگر با این...
تعریف، ارکان و قلمرو ادبیات کودک

تعریف، ارکان و قلمرو ادبیات کودک

ادبیات کودک را به گونه ای می توان به ادبیات قدیم و ادبیات جدید کودک تقسیم و کرد. ادبیات قدیم آن دسته از ادبیات کودک است که از قدیم بازمانده و...
تجلی عاشورا در ادبیات و هنر دینی

تجلی عاشورا در ادبیات و هنر دینی

کربلاو حوادث مربوط به آن در اشعار شاعران پارسی، خصوصاً شاعران شیعی نمود بسیاری دارد.که در این مقاله به طرح موضوع عاشورا در ادبیات دینی و همچنین...
چشم انداز حال یار مهربان در سال 98

چشم انداز حال یار مهربان در سال 98

برخی از نویسندگان صاحب نام انتشار آثار جدیدشان را در سال جدید وعده داده اند و این شاید امیدی به ادامه حیات یار مهربان باشد. برای سال 98 به طور...