تساهل و تسامح و نفی مطلق خشونت؛ ابزارهای توطئه
دشمنان با نفی مطلق خشونت -اعم از قانونی و غیرقانونی- و طرح تسامح و تساهل به عنوان ارزش مطلق چه هدفی را دنبال می کنند؟
چهارشنبه، 25 دی 1392
موارد مجاز اِعمال خشونت
از جمله مواردی که خشونت حتی از ناحیه ی مردم تجویز شده است، آنجاست که مردم احساس کنند که کیان اسلامی در خطر است و توطئه ای علیه نظام اسلامی شکل...
سه‌شنبه، 24 دی 1392
جمع رحمت، غضب و خشونت در اسلام
از جمله شبهاتی که غربی ها بر اسلام و قرآن وارد کرده اند این است که خدایی که در قرآن معرفی شده عبوس، خشن و اهل غضب و انتقام است؛ اما خدای انجیل...
جمعه، 20 دی 1392
چگونگی برخورد با متخلفان از قانون در اسلام
به اختصار جنبه های گوناگون تخلّف از مقررات دولتی و مجازات های آن از دیدگاه اسلام را بیان کنید؟ آیا بهتر نیست در برابر آشوبگران از ابزار مماشات...
جمعه، 20 دی 1392
پیام آیات «قتال»: مدارا یا خشونت؟
اسلام ابتدا همه ی انسان ها را دعوت به هدایت و رستگاری می نماید تا با انتخاب این دین سترگ راه سعادت خود را هموار نمایند. با این حال،‌ انبیاء در...
جمعه، 20 دی 1392
سیره ی امیرالمؤمنین(ع) در مدارا و خشونت
آیین مبارزه و جهاد با دشمنان، شجاعت، غیرت، حمیت و تعصب دینی، علاقه ی به دین، فداکاری و ایثار بزرگ ترین و والاترین ارزش های اسلامی هستند که موجب...
پنجشنبه، 19 دی 1392
تولرانس (مدارا) و خشونت در اسلام
واژه ی «تولرانس» که در زبان فرانسوی و یا «تالرنس» که در زبان انگلیسی به کار می رود، در فارسی به «تحمل» و «مدارا» ترجمه شده است و در مقابل خشونت...
پنجشنبه، 19 دی 1392
قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (1)
در سیره پیامبر گرامی اسلام (ص)، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر...
دوشنبه، 30 آبان 1390
قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (2)
قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ورزقناهم من الطّیبات و فضلّناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً»...
دوشنبه، 30 آبان 1390
قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (3)
رفتار پیامبر اسلام با اسرای جنگی را باید در راستای اهداف عالیه اسلام در هدایت جامعه بشری تحلیل کرد. از این رو، وظیفه دولت اسلامی، راهنمایی و...
دوشنبه، 30 آبان 1390
قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (4)
پیامبر گرامی اسلام، آزار رساندن به مجروحان را ممنوع کرده بود و صراحتاً اعلام می فرمود که مبادا مجروحان را به حال خود رها کنید تا بمیرند. ضمن...
دوشنبه، 30 آبان 1390
اسلام‌ خشونت‌گر يا خشونت‌گريز؟
خشونت‌ از ماده‌ «خشن‌» به‌ معناي‌ تندي‌ در برابر نرمي (1) و نيز به‌ معناي‌ زبري‌ در برابر صاف‌و هموار بودن ‌(2) است‌. «خشن‌» گاهي‌ وصف‌ شخص‌...
پنجشنبه، 31 ارديبهشت 1388
مرزهاى خشونت و مدارا
فلسفه اصلى تساهل و تسامح در اسلام، تربيت مومنان و نزديك‏ساختن دلهاى آنها به يكديگر است; به عبارت روشن‏تر، قلمرو مدارادر درون نظام دينى است و...
پنجشنبه، 31 ارديبهشت 1388
قلمرو تساهل و تسامح در نظر شهيد مطهرى
از جمله مقوله هايى كه در روزگار ما بسيار بر سر زبانها و مطرح در محافل روشنفكرى و دانشگاهى است، مقوله تسامح و تساهل است. در سالهاى واپسين، بسيارى...
شنبه، 12 بهمن 1387