0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ با دیوان حافظ در بین ایرانیان یک رسم عمومی است. دیوان شعر خواجه شمس الدین حافظ شیرازی از پر طرفدارترین کتبی است که در خانه هر ایرانی...
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر يار خاکسار شدم رقيب نيز چنين...
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
هر که شد محرم دل در حرم يار بماند

هر که شد محرم دل در حرم يار بماند

هر که شد محرم دل در حرم يار بماند وان که اين کار ندانست در انکار بماند اگر از پرده برون شد دل من عيب مکن شکر ايزد که نه در...
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند نه هر که آينه سازد سکندري داند نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داري و آيين سروري داند
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
سحرم دولت بيدار به بالين آمد

سحرم دولت بيدار به بالين آمد

سحرم دولت بيدار به بالين آمد گفت برخيز که آن خسرو شيرين آمد قدحي درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببيني که نگارت به چه...
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
گر مي فروش حاجت رندان روا کند

گر مي فروش حاجت رندان روا کند

ايزد گنه ببخشد و دفع بلا کند گر مي فروش حاجت رندان روا کند غيرت نياورد که جهان پربلا کند ساقي به جام عدل بده باده تا گدا
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نياز نيم شبي دفع صد بلا بکند دلا بسوز که سوز تو کارها بکند که يک کرشمه تلافي صد جفا بکند عتاب يار پري چهره عاشقانه بکش
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند

مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند

که اعتراض بر اسرار علم غيب کند مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند که هر که بي‌هنر افتد نظر به عيب کند کمال سر محبت ببين نه نقص گناه
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
دوش ديدم که ملايک در ميخانه زدند

دوش ديدم که ملايک در ميخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند دوش ديدم که ملايک در ميخانه زدند با من راه نشين باده مستانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389
نقدها را بود آيا که عياري گيرند

نقدها را بود آيا که عياري گيرند

تا همه صومعه داران پي کاري گيرند نقدها را بود آيا که عياري گيرند بگذارند و خم طره ياري گيرند مصلحت ديد من آن است که ياران همه کار
سه‌شنبه، 11 خرداد 1389