اندیشه سیاسی محقق كركی (2)
با ظهور دولت شیعی صفوی موضوع خراج اهمیت بیشتری یافت. اقتصاد دولت صفوی همچون دولت‌های پیشین و معاصر خود در جهان اسلام بر كشاورزی استوار بود و...
يکشنبه، 23 مهر 1396
اندیشه سیاسی منصور دشتكی
قرن دهم هجری در تاریخ ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ظهور سلسله صفوی در آغاز این سده به دو قرن خشونت، ناآرامی، جنگ و انحطاط تمدنی در ایران...
يکشنبه، 23 مهر 1396
اندیشه سیاسی روزبهان خنجی
فضل الله بن روز بهان خنجی یكی از واپسین نمایندگان اسلام اهل سنت و جماعت در اندیشه سیاسی و به اعتباری یگانه نظریه پرداز سیاسی آنان در آستانه‌ی...
يکشنبه، 23 مهر 1396
اندیشه سیاسی خالد محمد خالد (2)
خالد آزادی را همان رهایی می‌داند. از نظر وی آزادی هم زاد حیات است و خداوند به محض اینکه حیات را به انسان ارزانی نمود، آزادی را نیز در همان لحظه...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی خالد محمد خالد (1)
خالد محمد خالد، از متفکرانی است که در سیر تحول اندیشه‌ی سیاسی و دینی در جوامع اسلامی معاصر و به ویژه مصر، تأثیر زیادی داشته است؛ از این رو مطالعه‌ی...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی فضل الرحمن
فضل الرحمن ملک از جمله متفکران اسلامی در قرن 19 به شمار می‌آید که در پی راه حلی برای تعارض گفتمان‌های مدرنیسم و اسلام بود. فضل الرحمن همچون محمد...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی توفیق شاوی (2)
شاوی عناصر حکومت شورایی مورد نظر خود را به گونه‌ای تنظیم و ارائه می‌کند که بتواند ایده‌ی اصلی خود مبنی بر برتری آن بر نظام دموکراسی را نشان...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی توفیق شاوی (1)
پرسش از اندیشه‌ی سیاسی یک اندیشمند، پرسش از چیستی و خصلت اساسی اندیشه‌ی سیاسی وی است و پاسخ به آن با رویکردهای مختلفی امکان پذیر می‌باشد که...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی محمد غزالی (3)
از نظر غزالی اسلام مکتبی است که مبادی و اصول حقوق بشر را در بهترین صورت آن و در گسترده ترین شکل تبیین کرده است و امت‌های اسلامی عهد پیامبر (صلی...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه‌ سیاسی محمد غزالی (1)
غزالی از متفکران سیاسی معاصر جهان اسلام است. او، همچون شیخ قرضاوی، عبدالسلام یاسین، سلیم العوا و طارق البشری، دارای اندیشه‌ای متعادل و میانه...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی محمد غزالی (2)
غزالی آزادی مدنی را مجموعاً تصرفات انسانی می‌داند که از شعور انسان و ضرورت همراهی با جماعت و اهلیت افراد نشئت می‌گیرد. بر اساس این آزادی، هر...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی عبدالرحمن بدوی
اگر جنبش احیاء فلسفه در دوران معاصر به سه گرایش مارکسیستی، گرایش اثبات گرایی (پوزیتیویسم) و گرایش اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم) تقسیم شود، بی...
يکشنبه، 16 مهر 1396
اندیشه سیاسی مصطفی سباعی (2)
سباعی سوسیالیسم اسلامی یا جامعه‌ی توحیدی خود را بر چهار مبنا استوار می‌سازد: 1. حقوق طبیعی برای کلیه‌ی شهروندان؛ 2. نظام‌ها و قوانین اجرای این...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه سیاسی محمد احمد خلف الله
مسئله ارتباط بین دین و سیاست از دغدغه‌های اندیشمندان مسلمان عرب به ویژه فرهیختگان مصری از زمان حمله ناپلئون در سال 1798 م به مصر بدین سو بوده...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه سیاسی مصطفی سباعی (1)
مصطفی السباعی مجاهد، عالم و اندیشمند سیاسی سوری است که طی دهه‌های چهل تا شصت، جنبش اسلامی اخوان المسلمین را در سوریه رهبری می‌کرد. اقدامات مسالمت...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه‌ی سیاسی صواف (1)
محمد محمود الصواف، اندیشمند، داعی و مبارز مسلمان عراق الاصل است که پس از تحصیل در الازهر مصر و آشنا شدن با حسن البنا و فعالیت در جنبش اخوان...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه‌ی سیاسی صواف (2)
نگاه صواف به جهاد از دو جنبه در خور توجه است: اول اینکه او جهاد را جزئی از تقوا می‌داند و می‌گوید تقوا که ملاک برتری و مباهات در اسلام است،...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه سیاسی ابوالحسن ندوی (2)
سید ابوالحسن ندوی تأسیس نظام سیاسی و حکومت را در جوامع بشری یک امر ضروری می‌داند. بر همین اساس در نگاه و دین و شریعت اسلام این ضرورت را مورد...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه سیاسی ابوالحسن ندوی (1)
اندیشه‌ی سیاسی عرصه‌ای است که در آن به ارائه‌ی طرح و دیدگاه در مورد سیاست و زندگانی سیاسی در قالبی منسجم و منطقی همت گماشته می‌شود. این عرصه...
شنبه، 15 مهر 1396
اندیشه سیاسی سید محمود طالقانی (3)
اصل شورا در مقابل استبداد رأی است که در حکومت و اداره جامعه، به زمامداران و مدیران اجرایی امکان می‌دهد برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود علاوه...
پنجشنبه، 13 مهر 1396