انديشه سياسي محمّد رشيد رضا (1)
محمد رشيد رضا، انديشمند سنت‌گراي مصري سوري‌الاصل، به نوعي نهضت اصلاحي را به سنت‌گرايي پيوند زد. توجه بيش از حد او به سنت‌گرايي و تأثيرپذيري...
چهارشنبه، 8 شهريور 1396
انديشه سياسي محمّد رشيد رضا (2)
رشيد رضا طرفدار انديشه پيوند ميان دين و سياست بود و داوري شفابخش درد جوامع اسلامي را در بازگشت به اسلام راستين و احياي خلافت و نيز انديشه اصلاحي...
چهارشنبه، 8 شهريور 1396
انديشه سياسي عبدالرسول کاشاني
در خصوص انديشه سياسي ملاعبدالرسول کاشاني، نظر به اينکه دو اثر برجسته ايشان ترياق السموم که در امامت و ولايت و رفع شبهات زمان خود بوده و رساله...
چهارشنبه، 8 شهريور 1396
انديشه سياسي آخوندزاده
آخوندزاده به رغم پسوند نامش که متضمن شائبه دين‌مداري اوست، شايد در ميان انديشمندان ايراني و در فضاي فکري ايران عصر ناصري صريح‌ترين دين‌ستيزي...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي مجدالملک سينکي
«جوش قدرت فرنگستان» که در بسط سيطره استعماري قدرت‌هاي غربي بر جوامع غير غربي تبلور مي‌يافت امکان ورود سرکوب‌گرانه آن‌ها را به ساحات خيال‌انگيز...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي اميرکبير (2)
در زمان سلطنت محمد شاه و صدارت حاج ميرزا آقاسي، تسلط سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس بر دربار ايران به حدي بود که اگر نوکر سفارت مکتوبي مي‌آورد...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي اميرکبير (1)
اميرکبير به عنوان يک دولتمرد و سياستمدار شناخته شده است و به عنوان دانشمند يا انديشمند سياسي او را نمي‌شناسند. پرسش اين است که غايت انديشه‌ي...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي ملاعلي کني
حاج ملاعلي کني، ملقب به رئيس‌المجتهدين، از فقهاي بزرگ شيعه در اواخر قرن 13 ش و از علماي صاحب نفوذ دوره ناصري است. او در دوران حيات خويش با حوادث...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي احمد فارس شدياق
احمد فارس شدياق نه تنها در زمينه ادبيات عرب به همراه محمود صفوت الساعاتي (1880-1825) شاعر و نويسنده مصري، ناصيف اليازجي (1800-1871) و پيترس...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي طهطاوي (2)
طهطاوي بر اين باور است که تربيت، عامل پيشرفت تمدن و توسعه جامعه است و مي‌نويسد: ملتي که تربيت در آن به سمت جلو حرکت مي‌کند، به همان سان، به...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي ابن ابي الضَّيَّاف
ابن ابي الضياف به عنوان انديشمندي سياسي و جامعه‌شناسي واقع‌گرا، ضمن تأکيد بر فلسفه وجودي حکومت در زندگي اجتماعي، ضرورت آن را در برآورده ساختن...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي طهطاوي (1)
طهطاوي از جمله متفکران مهم جهان اسلام است که انديشه‌هاي او توسط محققان مورد توجه جدي بوده است، او را به اجماع جزء اولين روشنفکران و متجددان...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي شيخ مرتضي انصاري (2)
يکي از مباحث اساسي و بنيادي در فقه سياسي در انديشه شيخ، قواعد فقه سياسي است. از آنجا که فقه سياسي به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‌ها مي‌پردازد،...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي شيخ مرتضي انصاري (1)
امروز، که هزاران مسئله نوپيدا پاسخ شرعي مي‌طلبد و در شکل زندگي فردي و اجتماعي گرگوني جدي پديد آمده است، از هر روز ديگر به شناخت فقيهان مبتکر،...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي ملّا‌هادي سبزواري
حاج ملا‌هادي سبزواري مهم‌ترين شارح فلسفه متأله صدرالدين شيرازي و به اعتباري واپسين حکيم سنت ايراني فلسفه در سدههاي متأخر دوره اسلامي است. حاجي...
سه‌شنبه، 7 شهريور 1396
انديشه سياسي ابوطالب بهبهاني (1)
منهاج العلي، اثري از دردمندي دور از وطن و نشسته در غربت ديار مصر است. از زندگي و نام و نشان اين نويسنده نيز اطلاعي بسنده در دست نيست. او در...
دوشنبه، 6 شهريور 1396
انديشه سياسي ابوطالب بهبهاني (2)
در ميان انديشه‌گران سياسي عصر ناصري، بهبهاني در شمار معدود کساني است که در منهاج‌العلي، به بحثي هر چند فشرده و مختصر درباره آزادي و انواع آن...
دوشنبه، 6 شهريور 1396
انديشه سياسي ابوطالب بهبهاني (1)
منهاج العلي، اثري از دردمندي دور از وطن و نشسته در غربت ديار مصر است. از زندگي و نام و نشان اين نويسنده نيز اطلاعي بسنده در دست نيست. او در...
دوشنبه، 6 شهريور 1396
انديشه سياسي صاحب جواهر (2)
در عصر غيبت امامان معصوم، فقها را به نصب عام بر امور شيعه نصب کردند؛ يعني در روايات ملاک‌هايي مدنظر قرار دارند و واجدين اين معيارها را به طور...
دوشنبه، 6 شهريور 1396
انديشه سياسي صاحب جواهر (1)
از جمله فقيهاني که دائرةالمعارف بزرگي در فقه شيعه به نام جواهر الکلام نگاشته و امروزه فقيهان در استنباط‌هاي خويش، از مراجعه به آن بي‌نياز نيستند،...
دوشنبه، 6 شهريور 1396