0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
طی الارض و راه رسیدن به آن

طی الارض و راه رسیدن به آن

طی الارض یک مرحله از رشد معنوی است که انسان می تواند در یک لحظه به هر جای زمین برود و کسی قادر به طی الارض است که نفسش را تهذیب کرده باشد.
دوشنبه، 1 مهر 1398
عرش الهی

عرش الهی

با توجه به قرائن باید فهمید منظور از عرش خدا چیست؟ مالکیت و حکومت عالم هستی، علم خدا، مجموعه عالم هستی، عالم بالا و ماوراء طبیعت از معانی عرش...
جمعه، 29 شهريور 1398
معنای عرفان چیست؟عارف کیست؟

معنای عرفان چیست؟عارف کیست؟

در مطلب پیش رو به چیستی عرفان و شناخت عارف می پردازیم.
يکشنبه، 17 شهريور 1398
اقسام عرفان

اقسام عرفان

در مطلب پیش رو با انواع عرفان و توضیحات مربوط به آن آشنا می شوید.
شنبه، 16 شهريور 1398
جهان هستی حادث و قدیم

جهان هستی حادث و قدیم

ازلیت حق سبحانه نه به معنی تقدم زمانی است؛ بلکه به معنی اطلاق وجودی است که لازم آن احاطه وجودی وی به همه اشیاء می باشد. بنابراین ازلیت و ابدیت...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
حدوث و قدم عالم

حدوث و قدم عالم

شرافت وجودی علت نسبت به معلول، طبق مبانی عقلی و فلسفی، علتی که می خواهد شیئی را به وجود بیاورد و به آن وجود افاضه کند باید از حیث وجود، اشد و...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
ظهور و بطون ذات حق

ظهور و بطون ذات حق

خداوند مبدأ جمال و کمال است. از جلالی برتر و نوری فراتر نسبت به دیگر موجودات برخوردار است و پوشیده از دید دیگران است و این پوشیدگی از ناحیه کمال...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
علم به ذات الهی

علم به ذات الهی

ذات اقدس حق گرچه بسیط محض بوده و تبعیض بردار نیست و لیکن علم ممکن به واجب، به وسعت معلوم نمی باشد؛ بلکه به اندازه عالم است. عالم به خدمت معلوم...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
برهان صدیقین

برهان صدیقین

دقت کن چگونه بیان ما برای اثبات وجود خداوند و یگانگی و بری بودن او از نقصها به چیزی جز تأمل در حقیقت هستی احتیاج ندارد و نیازمند به اعتبار و...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
عرفان میرزا مهدی اصفهانی

عرفان میرزا مهدی اصفهانی

میرزا مهدی اصفهانی ، استدلال شیطان را در سجده نکردن بر آدم اگه که گفت: وخلقتنی من نار وخلقته من طین استدلال برهانی می پندارد و معتقد است که اگر...
پنجشنبه، 16 خرداد 1398