کثرت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی
تأثیر مفاهیم خاص رایج در یک رشته را می‌توان در نوع سؤال‌های پژوهشی آن رشته و نیز داد‌ه‌هایی که در پاسخ به آن سؤال‌ها فراهم می‌شود و همچنین در...
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399
رویکردهای اساسی معاصر به برنامه درسی
در برنامه درسی به منزله پوییدن، تصور مواد و موضوعات ثابت و از پیش تعیین شده، جای خود را به جریان پویای تجربیات فرد می‌دهد.
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399
رویکرد پیشنهادی برای برنامه درسی
تعبیر «سنت گرایی» را برای رویکرد اسلامی می‌توان به کار برد زیرا سنت در مجموعه‌ اند‌یشه اسلامی جایگاه اساسی دارد
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399
جنبه‌های فلسفی برنامه درسی
از همان آغاز تکوین تلاش‌های منظم فلسفی، یعنی از زمان افلاطون، رابطه‌ای میان نوع و ویژگی‌های نگرش فلسفی با مسائل عرصه برنامه درسی وجود داشته است.
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399
برنامه درسی تعلیم و تربیت
اجزائی از برنامه درسی همچون موضوعات درسی، آموزش، یادگیری و ارزشیابی، هر یک بر بنیآن‌ها‌‌یی فلسفی استوارند
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399
تحصیلات با طعم تعطیلات!
می‌توان شرایطی را فراهم کرد که فرزندان هم در خانه به شرایطی تحصیلی که پیش‌تر در مدرسه داشته‌اند نزدیک شوند؛ شاید قدری سخت باشد اما با تقویت انگیزه‌های...
دوشنبه، 18 فروردين 1399
سرزنش کودکان، بایدها و نبایدها (قسمت دوم)
وقتی مدام فرزندمان را بابت کارهایی که انجام می‌دهد سرزنش می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که جرئت انجام کارهای مختلف را داشته باشد، نباید انتظار...
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سرزنش کودکان، باید ها و نباید ها(قسمت اول)
زیاده‌روی در سرزنش باعث ازبین‌رفتن ارزش و اعتبار این روش می‌شود و کودک به آن عادت می‌نماید. در این صورت عملاً سرزنش کردن نه‌تنها هیچ فایده‌ای...
چهارشنبه، 13 فروردين 1399
منظومه مفاهیم جمهوری و منظومه مفاهیم دینی
برخی از محققان اظهار کرده‌اند که تعارض‌های انگاشته شده میان جامعه مدنی و دین، بیشتر جنبه تاریخی دارد و می توان انتظار داشت که ترکیب‌های نوینی...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
گرایش به فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش
تحولات فن آوری اطلاعاتی در جامعه، تا حدی به آموزش و پرورش، تعمیم خواهد یافت و در عین حال که توجه عمدی و آگاهانه به بهره گیری از این فن آوری در...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
عدالت، از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت
عدالت، به طور کلی مورد نظر است و اختصاصی به عدالت در تعلیم و تربیت ندارد. جنبه اختصاصی آن به تعلیم و تربیت در قسمت اصول و در اصل مربوط به این...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای آدمی
در دیدگاه اسلام، نیازهای متعالی نسبت به نیازهای حیاتی اولویت رتبی دارند، درحالی که نیازهای حیاتی نسبت به نیازهای متعالی اولویت زمانی دارند.
يکشنبه، 10 فروردين 1399
ثبات و تغییر در ارزش‌های تعلیم و تربیت
از ارزش‌های مطلق که بگذریم، در حیطه ارزش‌هایی غیرمطلق، دو نوع ارزش متفاوت در نظام ارزشی اسلام و متون اسلامی مطرح شده است: ارزش‌هایی مشروط و ارزش‌های...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
تعلیم و تربیت در قوانین اساسی کشورها
به فرض هم که بخواهیم برخورد امریکاییان را نسبت به انقلاب امریکا و قانون اساسی آن کشور برخوردی «دینی» بدانیم، باید واژه «دین» را به مفهوم رومی...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
همبازی باشیم
بازی به کودک سرور و نشاط می‌بخشد، به‌سلامت و رشد بدنش کمک می‌کند و اصول و قواعد زندگی را به وی می‌آموزد. تعالیم اسلام نیز - به شهادت روایات متعدد...
يکشنبه، 10 فروردين 1399
ویژگی‌های علم و معلوم
در علم نه تنها واقعیت مستقلی برای معلوم در نظر گرفته شده بلکه امکان دریافت یا کشف آن واقعیت مستقل نیز لحاظ گردیده است.
شنبه، 9 فروردين 1399
نقش طبیعت در تعلیم و تربیت
گذشته از جنبه ابزاری طبیعت، نکته مهم این است که طبیعت محدود به جنبه ابزاری نیست بلکه جنبه‌ای نمادین نیز دارد.
شنبه، 9 فروردين 1399
نقش رأفت و احسان در جامعه و ارزش زیباشناختی
نباید پنداشت که رأفت و احسان، ارزشی محدود به خود مسلمانان است و تنها در میان آنان جریان می یابد. هم عدل و هم احسان، دو ارزش اجتماعی عام است که...
شنبه، 9 فروردين 1399
نسبی بودن ارزش‌های تعلیم و تربیت
مطلق یا نسبی بودن ارزش‌ها که با ثبات یا تغییرپذیری ارزش‌ها نیز در ارتباط است. مطلق بودن ارزش‌ها، ثبات کامل آنها را در موقعیت‌های مختلف در پی...
شنبه، 9 فروردين 1399
اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)
نمی‌توان تنها به عرضه وظایف و تکالیف اخلاقی و ارزشی، هرچند توسط افراد به عمل درآید، اکتفا نمود.
شنبه، 9 فروردين 1399