0
ویژه نامه ها
از مجازات جرم لواط چه می دانید؟

از مجازات جرم لواط چه می دانید؟

حد لواط کننده بسان حد زنا کار است، اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر عزب باشد صد تازیانه می خورد. هر کس به شخصی نسبت لواط بدهد و نتواند ثابت...
مالیت چک و خرید و فروش آن از منظر فقه

مالیت چک و خرید و فروش آن از منظر فقه

بسیاری از فقها –مانند امام خمینی ره- فروش چک (حقیقی) را از سوی طلبکار به بدهکار به قیمت کمتر جایز می دانند. در واقع در اینجا طلب کار در ازای...
نیم نگاهی به فقه بازار

نیم نگاهی به فقه بازار

تمامی موضوعات مطرح شده در این نوشتار نشان از اهمیت تجارت و فعالیت اقتصادی در زندگی یک مسلمان دارد و لازم است که همه افراد جامعه با آن آشنا باشند...
ظلمت نتیجه تضعیف ولی خدا

ظلمت نتیجه تضعیف ولی خدا

جدایی از ولی و رهنما در طول تاریخ انسان را دچار مصائبی مانند نرسیده به هدف عالی انسانی، جنگ و خونریزی، تجاوز و غارتگری و میلیون‌ها گرفتاری دیگر...
آیا ولایت فقیه نظریه ای عقلانی است؟

آیا ولایت فقیه نظریه ای عقلانی است؟

نظریه حکومت در اسلام بر اساس ولایت فقیه و مجتهد عادل و آشنا با منافع مردم و پایبند به سنت پیامبر اسلام(ص) استوار است.اساس حکومت اسلامی برپایه...
دلایلی بر لزوم اجتهاد

دلایلی بر لزوم اجتهاد

در این مقاله به بررسی دلایل ضرورت اجتهاد از نظر قرآن و سنت، می پردازیم.
معنی تواتر

معنی تواتر

متن پیش رو آشنایی اجمالی با تواتر در فقه و اصول فقه است.
الحدود و الدیات دو باب از ابواب فقه

الحدود و الدیات دو باب از ابواب فقه

نامی عمومی برای کتابهایی که در دو باب از ابواب فقه نوشته می‌شود. در کتابهای حدود از کیفرهای بدنی در برابر انجام دادن کارهایی مخالف احکام اسلامی...
بررسی حَدّ در اصطلاح فقه

بررسی حَدّ در اصطلاح فقه

ثلاثی مجرد حَدَدَ، یَحدُدُ، حَدداً یا حدِّ، یَحُدّ حَدّاً: مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن، پایان هر چیز،...
مقصود از رفع و برداشته شدن در حدیث رَفع

مقصود از رفع و برداشته شدن در حدیث رَفع

از احادیث مشهور و حائز اهمیت در بعضی از مباحث اصول فقه. متن حدیث بنا به روایتش شیخ صدوق چنین است: «عَن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول‌الله...
بررسی حجیت مفهوم در علم اصول

بررسی حجیت مفهوم در علم اصول

مفهوم در اصطلاح اصولیین امامیه به معنای موافق یا مخالفی گویند که از درون یک جمله به دست می‌آید. به تعبیر دیگر جمله‌ای نظیر (اگر هوا آفتابی باشد...
اصطلاح شناسی حُجیّت در علم اصول فقه

اصطلاح شناسی حُجیّت در علم اصول فقه

یا حجت، اصطلاحی است که در علم اصول فقه امامیة و منطق مورد استفاده است و از نظر مفهوم در استعمال منطقیین، تفاوتی با مقصود اصولیین دارد. حجت در...
حجر ؛ اسباب و عوامل بروز آن و گروه‌های محجور

حجر ؛ اسباب و عوامل بروز آن و گروه‌های محجور

به فتح حاء و سکون جیم و راء، از اصطلاحات فقه امامیه است و در لغت به منع بازداری و جلوگیری می‌باشد، و در اصطلاح فقهی به حالتی گویند که برای برخی...
بررسی حجیت قول لغوی در علم اصول

بررسی حجیت قول لغوی در علم اصول

یا حجیت گفتار و نظرات زبان شناسان و آگاهان به زبان عربی. مقصود از این اصطلاح در اصول فقه امامیه بررسی اختلاف نظری است که میان اصولیین امامیة...
بررسی حجیت ظواهر در علم اصول

بررسی حجیت ظواهر در علم اصول

از اصطلاحات اصول فقه امامیه. مقصود از ظواهر دلالت متن یک نوشتار یا گفتار است، یا به عبارت دیگر استفاده‌های مستقیم و تحت اللفظی عُرف عام از یک...
بررسی حجیت شهرت در علم اصول

بررسی حجیت شهرت در علم اصول

از اصطلاحات اصول فقه امامیه است، و مقصود از اصطلاح شهرت، شایع شدن یک موضوع یا حکم میان مردم یا گروهی از آنان نظیر فقیهان و محدثین است. و شهرت...
خبر واحد؛ حُجیّت و تقسیم‌بندی آن

خبر واحد؛ حُجیّت و تقسیم‌بندی آن

اخباری که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، در مرحله‌ی نخست به دو قسم تقسیم می‌شود: خبر متواتر، خبر آحاد. خبر متواتر به موجب تواتری که...
الحبوة در لغت و در اصطلاح فقهاء

الحبوة در لغت و در اصطلاح فقهاء

نامی عام برای رشته‌ای از کتابها درباره‌ی یکی از مسایل فقه شیعی امامی. واژه‌ی «حبوة» در لغت به معنی دادن چیزی به کسی بلاعوض است. حبوة در اصطلاح...
حبوة واجب است یا مستحب؟

حبوة واجب است یا مستحب؟

حبا، یحبو، حبواً به فتح و کسر حاء و سکون باء و فتح واو - حباء به کسر حاء. این قول لحیانی است و بعضی حبوة را اسم مصدر دانسته‌اند. حباء: عطاء بدون...
دور باطل اختصار

دور باطل اختصار

می‌توان تغییرات فقه مالکی را به دو جریان اکثریت سنت‌گرا و اقلیت متجدد تقسیم کرد. با این همه، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه و آموزش‌های فقهی را که هر...