0
ویژه نامه ها
قدرت در نگاه وبر

قدرت در نگاه وبر

قدرت، مفهومی بسیار وسیع دارد که تقریبا می توان گفت در همه یا اکثر علوم تخصصی اعمّ از علوم فیزیکی و انسانی یا فردی و اجتماعی، کاربردی گسترده دارد،...
تأثیرگذاری فکری ماکس وبر

تأثیرگذاری فکری ماکس وبر

ماکس وبر آلمانی، متفکری اجتماعی بود که در حوزه‌های بسیار گوناگونی چون جامعه‌شناسی، اقتصاد، تاریخ، حقوق، فلسفه‌ی حقوق و زبان شناسی، از سایر صاحب...
جامعه‌شناسی ماکس وبر

جامعه‌شناسی ماکس وبر

ماکس وبر یکی از «بزرگان بنیان گذار» جامعه‌شناسی به شمار می‌‌رود. «او دانشمندی بود با بلند پروازی‌های عظیم علمی و پُر از انرژی‌های پراکنده و سرکش....
ریشه‌های اندیشه‌ی ماکس وبر

ریشه‌های اندیشه‌ی ماکس وبر

ماکس وبر عطش سیری ناپذیری برای دانش و دانش‌اندوزی داشت. او آثار بسیاری از متفکران پیش از خود را خواند و از آنها متأثر شد. در نوجوانی، بسیاری...
زندگینامه‌ی ماکس وبر

زندگینامه‌ی ماکس وبر

ماکس وبر، فرزند هلنه و ماکس، در 21 آوریل 1864 در ارفورت آلمان زاده شد. او بزرگ‌ترین فرزند از هشت فرزند خانواده بود، همه‌ی آنها تا بزرگسالی زندگی...
وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (2)

وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (2)

کنش اجتماعی الزاماتفریقی است ،یعنی افراد جامعه به نسبت فهم متقابل،به چند طیف جمعیتی تفریق یا مجزا می شوند،ونه به تعدادافرادموجود،زیراوبرموضوع...
وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (3)

وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (3)

اگر به جامعه شناسى نگاهى تاریخى داشته باشیم. این سؤال مطرح مى‏شود كه در گذر زمان، چه مباحث و عناوینى، عامل و یا عوامل اساسى ارتباط و پیوند میان...
وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (1)

وبر ، از جامعه شناسی سیاسی تا جامعه شناسی دین (1)

کارل ماکسیمیلیان امیل وبر ، یک حقوقدان، سیاستمدار، تاریخدان، جامعه‌شناس و استاد اقتصاد سیاسی بود که به گونه‌ای ژرف نظریه اجتماعی و جامعه‌شناسی...
جامعه شناسي ماکس وبر

جامعه شناسي ماکس وبر

وبر در خانواده اي به دنيا آمد که پدر خانواده حقوقدان و مادر زني بسيار با فرهنگ و مذهبي بود. زندگي نامه نويسان در شرح زندگي وبر آورده اند که در...
سه اقتدار

سه اقتدار

ماکس وبر (1864-1920) (1) جامعه شناسی را علم جامعه کنش اجتماعی می دانست. تأکید وی بر انسان واحد و کنشهای او در جامعه، دیدگاه وی را از دیگر صاحبنظران...
نظریه «ماکس وبر» درباره سرمایه داری و صنعتی کردن

نظریه «ماکس وبر» درباره سرمایه داری و صنعتی کردن

مفهوم سرمایه داری و صنعتی کردن در کار ماکس وبر به دو علت ذیل مسأله ای غامض و قابل تأمل است: اولاً بعنوان سرنوشت مقدر تاریخی دنیای غرب، ثانیاً...
روش شناسي وبر

روش شناسي وبر

در خصوص روش شناسي وبر مي توان ريشه هاي انديشه روان شناختي او را با توجه به پس زمينه تاريخي و فکري زمان وي، در مجادلاتي دانست که پيرامون جايگاه...
عقل گرايي و مدرنيته

عقل گرايي و مدرنيته

نظام سرمايه داري در حکم نظام اقتصادي مسلط در جامعه مدرن، که ساير اجزاي جامعه را نيز با خود هماهنگ ساخته است مسئله اي بود که وبر در صدد تحليل...
تأثير پذيري علوم از ماکس وبر

تأثير پذيري علوم از ماکس وبر

شايد اگرادعا شود که حضور انديشه هاي وبر در فضاي آکادميک ايران داراي ماهيتي سياسي بوده است چندان سخن به گزاف نرفته است.ماکس وبر درمقام يک انديشمند...
ماکس وبر و عقلانيت مدرن

ماکس وبر و عقلانيت مدرن

عقلانيت درحکم جوهره اصلي تمدن غرب مدرن، اگر چه دربسياري از جهات راهگشاي انسان مدرن در مواجهه با محيط بود، از سوي ديگر مي توان تعارضات اساسي ميان...
بررسي مفاهيم مشروعيت و کنش از ديدگاه ماکس وبر

بررسي مفاهيم مشروعيت و کنش از ديدگاه ماکس وبر

سنخ شناسي وبر در بحث اقتدار و مشروعيت يکي از مباحث محوري جامعه شناسي سياسي است که در نوع خود تحليلي بديع و در خور اعتنا در اين زمينه بود.اين...
ميراث «اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري»

ميراث «اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري»

1.جامعه شناسي ايراني،يا هر آنچه به مطالعه اجتماعي و تحليل هاي فلسفي از مسائل اجتماعي در زبان فارسي مربوط مي شد تا دهه هفتاد شمسي به شدت تحت تأثير...
کاريزماي وبر و القاي ماهيت پوپوليستي

کاريزماي وبر و القاي ماهيت پوپوليستي

آثار در خور توجهي از ماکس وبر، جامعه شناس آلماني، در ايران به فارسي ترجمه و چاپ شده که يکي از آنها «عقلانيت و آزادي» است.کتاب «عقلانيت و آزادي»مقالات...
جامعه‏‌شناسى دين‏ از ديدگاه ماكس وبر

جامعه‏‌شناسى دين‏ از ديدگاه ماكس وبر

بى ‏شك، دين و مطالعات مربوط به آن، از جمله پديده‏‌هايى است كه بلندايى به قامت و قدمت ‏حيات انسانى دارد. اين كه انديشمندان، متفكران دين‏شناس،...