0
ویژه نامه ها
صورت‌بندی‌های مدرنیته جامعه (قسمت اول)

صورت‌بندی‌های مدرنیته جامعه (قسمت اول)

اصطلاح رایج «مدرن» که به معنای اخیر و روزآمد است - اصطلاحی کارآمد برای تعیین جایگاه این جوامع به لحاظ تقویمی است، اما فاقد منطقی نظری یا تحلیلی...
صورت‌بندی‌های مدرنیته جامعه (قسمت دوم)

صورت‌بندی‌های مدرنیته جامعه (قسمت دوم)

در سده‌ی هجدهم، اقتصاد آزاد و نیروهای بازار اقتصاد خصوصی دست اندرکار آزاد کردن انرژی‌های زایای نظام سرمایه داری بودند.
نقش فرایند تاریخی در علوم اجتماعی

نقش فرایند تاریخی در علوم اجتماعی

در علم اجتماع موضوعاتی که بر سرشان اختلاف هست فراوان اند و مسائلی که به وجود می آیند به هیچ وجه آسان و سرراست نیستند.
رابطه‌ی میان تاریخ و علوم اجتماعی (قسمت اول)

رابطه‌ی میان تاریخ و علوم اجتماعی (قسمت اول)

صورت بندی‌های مدرنیته با تعمیم‌های تاریخی سر و کار دارد، چراکه هدف اش فقط این نیست که بگوید کی و کجا جامعه‌ی مدرن شکل گرفت، بلکه می خواهد بگوید...
رابطه‌ی میان تاریخ و علوم اجتماعی (قسمت دوم)

رابطه‌ی میان تاریخ و علوم اجتماعی (قسمت دوم)

ممکن است برخی رابطه‌ی میان سرمایه داری و مدرنیته را انکار کنند. اما این راه خود را از نظریه‌ی نوسازی تک خطی و تقلیل گرایی اقتصادی که یک مشخصه‌ی...
چرخش گفتمانی در فلسفه‌ی مدرن

چرخش گفتمانی در فلسفه‌ی مدرن

چنین انگاشته‌ایم که فرهنگ، نه بازتاب دهنده‌ی جهان مدرن، بلکه یکی از سازه‌های آن است، و همان قدر عامل دگرگونی است که فرایندهای اقتصادی، سیاسی...
تکوین جوامع مدرن

تکوین جوامع مدرن

قرن‌ها بود که «مسیحی» بودن یا «کاتولیک» بودن تنها هویت مشترک مردم اروپای غربی بود. هویت «اروپایی» هویتی بود که به تدریج شکل گرفت.
عفو و بخشش با قدرت

عفو و بخشش با قدرت

ارزش عفو، چشم پوشی، صبر و گذشت در آیات بسیار است و زیبایی های آن بر هر ژرف اندیش زیباشناسی پوشیده نیست.
عزت نفس در وفای به عهد و امانت داری

عزت نفس در وفای به عهد و امانت داری

خداوند در فرمانی از همگان می خواهد امانت‌ها را به صاحبانش بدهند؛ زیرا امانت‌دار، شریک مال مردم است.
زیبای‌های رفتاری در ارتباط با طبیعت

زیبای‌های رفتاری در ارتباط با طبیعت

اگر طبیعت را کتابی بدانیم که در آن، آفاق و انفس آمده و وحی مکتوب را چگونگی ارتباط و استفاده از کتاب طبیعت برشماریم، به خطا نرفته ایم؛ چنان که...
روابط عزت‌مندانه جامعه اسلامی

روابط عزت‌مندانه جامعه اسلامی

«عزت» به معنای صلابت و استواری، نفوذناپذیری، تسخیر نشدن، فرونپاشیدن و سست نشدن است. کسی عزت نفس دارد که هویت انسانی خویش را در برابر ضربه‌های...
رفتار زیبا در گرو نگره زیبایی شناختی به طبیعت

رفتار زیبا در گرو نگره زیبایی شناختی به طبیعت

جهان طبیعت، اثر هنری خداست، و همه چیز جهان، زیبایی است. شناخت و درک ما از طبیعت نیز باید جنبه زیباشناسانه بیابد.
خوش اخلاقی در اسلام

خوش اخلاقی در اسلام

گشاده رویی، از بارزترین صفات رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بود که سهمی عمده در جذب مردم به اسلام و شیفتگی آنان به شخص پیامبر داشت.
جوانمردی و مردانگی

جوانمردی و مردانگی

نظام مردانگی، تحمل لغزش‌های برادران و رسیدگی شایسته به همسایگان. تاریخ اسلام، مکتب خانه درس فتوت و تابلویی است که چشم دل هر مسلمان و انسان آزاده‌ای...
تواضع و فروتنی از زیبایی‌های رفتاری در اسلام

تواضع و فروتنی از زیبایی‌های رفتاری در اسلام

یکی از معیارهای انتخاب پیامبران برای رسالت الهی، داشتن روحیه تواضع بوده است
بردباری و شرح صدر

بردباری و شرح صدر

پس منظور از صدر، روح است، و ضیق صدر و شرح صدر به همین دلیل است که روح، احساس تنگی یا انبساط می‌کند؛ وگرنه صدر به معنای مادی آن گشاد و تنگ نمی‌شود.
یتیم نوازی در قرآن کریم

یتیم نوازی در قرآن کریم

قرآن کریم، با روش روانشناختی اجتماعی، از دو راه می خواهد مردم را از تجاوز به اموال یتیمان بازدارد: نخست، از راه توجه دادن به مکافات دنیوی، که...
رازداری در اسلام

رازداری در اسلام

نگهبانان راز، هرچه کمتر باشند، محفوظ‌تر است؛ برخلاف نگهداری از چیزهای قیمتی دیگر که زیادی نگهبانان، آن را سالم‌تر نگاه می دارد
حضور فعالانه در زندگی اجتماعی

حضور فعالانه در زندگی اجتماعی

خلوت نشینی در جامعه معاصر ما که مملو از دستگاه‌های پیجو، تلفن‌های همراه، رایانه‌های کیفی و دستگاه‌های دورنگار است، چیز بی ارزش و بلااستفاده‌ای...
توجه به مردم و مشکل گشایی و کارگشایی

توجه به مردم و مشکل گشایی و کارگشایی

در اسلام، حسن توجه و ابراز علاقه، نشانه ادب و تربیت اجتماعی، و بها دادن به موقعیت انسانی مخاطب و گوینده به شمار می آید.