فلسفه‌های جدید و معاصر

فلسفه تحلیلی

مکتبهای فکری جدید در فلسفه

فلسفه تحلیلی
تحلیل، چه در زمینه زبان و چه از لحاظ منطقی، پیوسته خصوصیت اصلی فلسفه را تشکیل داده است. از زمان سقراط تا کنون تحلیل در پژوهشهای فلسفی بکار می رفته است. ادامه ...

فنای ذاتی انسان کامل

اعتقاد به وجود من استعلایی در عرفانهای شرقی

فنای ذاتی انسان کامل
هر تفسیری که از عالم مثال و شهود عرفانی داشته باشیم، در سنت عرفان شرقی امکان دستیابی به حقایقی اصیل که در سپهر آگاهی طبیعی جای ندارند، به رسمیت شناخته می شود. ادامه ...

عرفان تئولوژیک

عرفان تئولوژیک
بی‌شک نزد هایدگر مضمون کلام و سخن الهی وجود دارد. با این وصف، در آثار هایدگر هیچ گونه نشانه ای از تعهد و وفاداری به متن مقدس نمی بینیم، در حالی که عرفای مسلمان، مسیحی و یهودی به متن مقدس وفادار بوده، آن را در کنار احادیث نبوی و نزد عرفای شیعه همچنین احادیث ائمه یکی از اصیل ترین منابع معرفت به شمار می آورند. ادامه ...

تاریخی بودن حضور

تاریخی بودن حضور
تمایز وجودشناختی میان موجود و وجود بنیادی را برای تقابل میان دو حوزه تاریخ و فراتاریخ فراهم می آورد و طرح اولیه وی در وجود و زمان به منظور نیل به نوعی وجودشناسی بنیادین در واقع به معنای تلاش به منظور فهم معنایی واحد از وجود در پس همه تفسیرهای تاریخی و متکثر از حقیقت وجود بود، طرحی که نهایتا با شکست روبه رو شد. ادامه ...

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت اول)

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت اول)
می توانیم از الگوی فلسفه استعلایی کانت برای تبیین موضوع بهره گیریم، بی آن که به هیچ وجه بخواهیم هایدگر را متفکری کانتی قلمداد کنیم. از نظر کانت، ما دارای دو منبع اصلی معرفت هستیم: شهود حسی و فاهمه. ادامه ...

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت دوم)

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت دوم)
در قیاس با اندیشه هایدگر، باید گفته شود در عرفان های شرقی او، چنین پدیدارشناسی ادراکی که معطوف به مرحلة ما قبل ادراکی باشد دیده نمی شود؛ در سنت حکمی و عرفانی خودمان صرفا با بیانی استعاری و مجازی، وجود به نور تشبیه می شود که شرط رؤیت هر امری است، بی آن که خود به دیده در آید. ادامه ...

افق‌های مشترک

تفکر پیشاسقراطی و سنت‌های شرقی

افق‌های مشترک
در این بحث توجه به یک نکته تاریخی نیز بسیار حائز اهمیت است، و آن این که، بسیاری از مورخان تاریخ تفکر نشان داده اند که میان تفکر ایرانیان و سنت زرتشتی و مزدایی با تفکر یونانیان اولیه همسوییهای بسیاری وجود داشته است به طوری که حتی بسیاری از تأثیرپذیری یونانیان اولیه، حتی خود افلاطون، از اندیشه‌های حکمی ایرانیان باستان سخن می گویند. ادامه ...

فرا تاریخی در تفکر هایدگر

فرا تاریخی در تفکر هایدگر
در ساحت حضوری که تفکر و عرفان شرقی بر آن دست می گذارد، با نحوهای از تفکر بی مفهوم و بی متعلق بیابژه روبه رویم، یعنی با حقیقتی مواجهیم که اساسا ابژه شدنی نیست. ادامه ...

تفکر و عرفان شرقی

تفکر و عرفان شرقی
علی رغم آن که تفکر هایدگر و سنت عرفانی ما به اعتبار تأکید بر اهمیت حضور و معرفت حضوری و توجه دادن به محدودیتهای عقلانیت متافیزیکی در افق مشترکی قرار دارند. ادامه ...

پدیدارشناختی و تجربه‌گرایان (قسمت اول)

پدیدارشناختی و تجربه‌گرایان (قسمت اول)
هایدگر می کوشد تا ما را به تفکری فراخواند که در فضایی خارج از حوزه مفاهیم تحقق می پذیرد. یگانه موضوع اصیل این سنخ تفکر، از سنخ مفاهیم نیست، اما ایده ها با مفاهیم می توانند نشانه هایی برای عطف توجه بدان باشند. ادامه ...

آخرین مقالات
دستگیری امام

دستگیری-امامسخنرانی کوبنده امام خمینی در مدرسه فیضیه قم، باعث شد که رژیم پهلوی ایشان را دستگیر کنند. ادامه ...

سخنرانی امام

سخنرانی-امامامام خمینی در روز سیزدهم خرداد سال 42 به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه‌ فیضیه‌ قم طی سخنان کوبنده ‏ای، ادامه ...

آشنایی با انواع بازی با نوزاد شش تا نه ماهه

آشنایی-با-انواع-بازی-با-نوزاد-شش-تا-نه-ماههدر ادامه انواع بازی با نوزاد شش تا نه ماهه را برایتان معرفی می‌کنیم. ادامه ...

آشنایی با انواع بازی با نوزاد ۹ تا ۱۲ ماهه

آشنایی-با-انواع-بازی-با-نوزاد-۹-تا-۱۲-ماههیکسالگی نقطه عطفی در رشد کودک است. آگاهی از انواع بازی با نوزاد ۹ تا ۱۲ ماهه و انجام آنها، موجب می‌شود ادامه ...

قیام پانزده خرداد

قیام-پانزده-خردادقیام 15 خرداد جنبشی است ماندگار که راه مبارزه در برابر ظلم و ستم را به مردم آموخت و بدون شک قیام مردمی ادامه ...

قصه گویی برای کودکان چه فوایدی دارد؟

قصه-گویی-برای-کودکان-چه-فوایدی-دارددر ادامه فواید قصه گویی برای کودکان را به طور مفصل شرح می‌دهیم. ادامه ...

آشنایی با ۱۰ بازی جذاب برای کودکان ۳ تا ۶ ساله

آشنایی-با-۱۰-بازی-جذاب-برای-کودکان-۳-تا-۶-سالهبازی‌های خلاقانه برای کودکان، راهی به سوی کشف دنیای پیرامون و یادگیری فکر کردن خارج از چارچوب است. به ادامه ...

۱۶ اتفاقی که با خوردن کره بادام زمینی در بدن می‌افتد

۱۶-اتفاقی-که-با-خوردن-کره-بادام-زمینی-در-بدن-می-افتدکره بادام زمینی برای اولین بار در سال ۱۸۸۲ و توسط مارسلوس گیلمور ادسونِ (Marcellus Gilmore Edson) کانادایی ادامه ...

مضرات تراشیدن موی سر نوزاد چیست؟

مضرات-تراشیدن-موی-سر-نوزاد-چیستتراشیدن موی سر نوزاد از باورهای غلطی است که اکثر مردم معتقدند با این کار رشد موی کودک زیاد شده و موها ادامه ...